Questions and answers

Czy za usługi transportowe podatnik powinien wystawić fakturę ze stawką NP?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak długo ważne jest skierowanie do poradni rehabilitacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2013 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Jakie są zasady rozliczania faktur za paliwo od dostawy zagranicznego z polskim NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie uprawnienia powinien mieć pracownik zajmujący się odczytem gazomierzy oraz liczników energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak najkorzystniej wprowadzić środki pieniężne do spółki jawnej, celem czasowego jej zasilenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy potraktować nieobecność pracownika młodocianego z powodu dni wolnych od nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2013 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak rozliczać w czasie czynsz najmu płatny z góry za cały przyszły rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć refakturowanie kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć w CIT zdarzenia związane z powierniczym przeniesieniem wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup usługi transportowej od klienta z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jak stosować zasadę 183 dni po których należy opłacać podatek w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy może być wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Kiedy podatnik prowadzący PKPiR powinien pomniejszyć przychód w przypadku zwrotu towaru od klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w przypadku budowli wniesionych aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

Kiedy pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kiedy wystąpi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Na jakich zasadach należy dokonać potrącenia z dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Na konto bankowe jakiej jednostki budżetowej powinny wpływać opłaty za usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2013 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

W jakiej wartości mam wprowadzić do ewidencji samochód kupiony za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

W jaki sposób dyrektor szkoły powinien powiadomić nauczyciela o zmianie wysokości wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2013 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób kierowca samochodu ciężarowego może bezpiecznie odśnieżać naczepę z plandeką?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć w spółce z o.o. zakupiony samochód służbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób spółka może odzyskać wyliczony na dokumencie SAD VAT, zapłacony do urzędu celnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można przyznać zasiłek stały na wniosek pracownika socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2013 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy dodatkowe wynagrodzenie roczne może być potrącone w całości na zajęcie komornicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2013 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy można dokonać odpisu aktualizacyjnego pomimo niezakończenia postępowania upadłościowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można wystawić jedną delegację wyjazdu służbowego dla całej grupy pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2013 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy należy "nabijać" na kasę fiskalną kaucję pobraną od klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy opakowania po farbach można złomować?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2013 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy po nowelizacji ustawy o VAT nadal można wystawiać faktury zaliczkowe za wykonanie kolejnych etapów prac?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy przekazanie działki na potrzeby osobiste podatnika podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy przysługuje prawo do odliczenia VAT od zakupu części zamiennych i kosztów napraw samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy refakturę za transport możemy wystawić dopiero po otrzymaniu faktury od przewoźnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w celu przeprowadzenia kontroli zarządczej dokumentację szkolną można przenieść do innej placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2013 r., Puchacz Krzysztof | Nieaktualne

Czy w opisanym przypadku prezydent miasta powinien przeprowadzić postępowanie w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy Prawo wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2013 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy wygrana w przetargu uzależnia stawkę, jaką należy zastosować przy refakturowaniu opłaty za wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jaką stawką amortyzować zestaw audio-video?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jakie odpady ze zużytego sprzętu elektrycznego nie są odpadami niebezpiecznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2013 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jakie pozwolenia musi posiadać firma zbierająca na zlecenie gminy padłe zwierzęta leśne i domowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jakie substancje są emitowane podczas procesu topienia i odlewania ołowiu w piecu tyglowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2013 r., Gall Marek | Aktualne

Jak należy rozliczyć daną transakcję i gdzie będą opodatkowane poszczególne dostawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak obliczyć różnice kursowe przy zapłacie gotówką oraz w przypadku przelewu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak powinien rozliczać VAT w kosztach podatkowych podmiot mający zarówno sprzedaż opodatkowaną jak i zwolnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć zaliczki pobrane z tytułu podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić stopę procentową składki wypadkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić wysokość wynagrodzenia pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty zakupu rzeczy, które mają być przekazane na cele charytatywne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne