Questions and answers

Czy zgodnie z nowym PZP w umowie w sprawie zamówienia publicznego zastrzeżenie kar umownych jest obligatoryjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2021 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

Czy zmiana linii smarowania uszczelek wymaga zmiany sposobu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jaka jest procedura utworzenia oddziału specjalnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jaki jest próg zamówień unijnych na dostawy w nowym PZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2021 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Jaki system czasu pracy należy stosować na stanowisku kosmetolog w podmiocie leczniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2021 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję w której polska spółka po nabyciu kryptowaluty chce ją sprzedać spółce cypryjskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy pracodawca musi wyznaczyć pracownikowi dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w innym dniu niż niedziela?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Na jakich zasadach pracownik socjalny ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Na jakiej podstawie można połączyć obie osoby niespokrewnione we wspólnym gospodarstwie domowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jakim okresie rozliczeniowym należy obniżyć podatek z tytułu faktury korygującej in minus?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jaki sposób powinna zostać naliczona subwencja na wychowanków bursy międzyszkolnej w 2021 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

w jaki sposób wyliczyć nauczycielowi urlop uzupełniający w związku ze zmianą terminu ferii zimowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy zasadne jest umorzenie postępowań na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. w zw. z art. 61 § 2 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Komu należy przyznać Karty Dużej Rodziny - wszystkim członkom czy tylko rodzicom?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy dofinansowanie do biletów do kina czy teatru z ZFŚS powinno być ujęte w ewidencji zakupu i sprzedaży VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy działalność trenerska podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy koszty uzyskania przychodu można naliczyć podwójnie w danym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy należy inwentaryzować tablety radnych spisem z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy pobrany zasiłek pielęgnacyjny za listopad i grudzień 2020 r. jest świadczeniem nienależnie pobranym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy podatnik powinien wymienić kasę na kasę online w punkcie świadczenia usług najmu krótkoterminowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy praca zdalna jest możliwa z miejsca pracy usytuowanego poza granicami kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy pracownik budowlany może odbywać podróże służbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownikowi obsługi, sprzątaczce należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy premia inwestycyjna stanowi przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sekretarzowi szkoły można powierzyć wykonywanie zadań służby bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy SPZOZ jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy stara kasa fiskalna może być używana do ewidencji innych czynności niewymagających kas on-line?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy termin 60 dni liczy się od dnia doręczenia pouczenia czy od dnia kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy trzeba podejmować jakieś działania dla wód gruntowych z piezometrów z V klasy czystości wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy turbogenerator należy zakwalifikować jako urządzenie energetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy uznać świadczenie rodzicielskie za nienależnie pobrane i orzec zwrot, gdy dziecko zmarło?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy w każdym przypadku za pracę w sobotę należy się inny dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w roku 2021 będzie można dokonywać zmian w ewidencji odpadów z roku 2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy wydatki związane z ujawnieniem środka trwałego stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zmiana nazwy kontrahenta w trakcie roku wymaga przedłożenia przez niego nowego certyfikatu rezydencji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaką klasyfikację budżetową należy przyjąć dla zakupu zasilacza awaryjnego o wartości powyżej 10.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne