Questions and answers

Czy dostawa maszyny rolnikowi ryczałtowemu będzie korzystała ze zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy koszt z faktury z tytułu cesji należności w ramach factoringu stanowi koszt strefowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można zrezygnować z nagrody jubileuszowej w zamian za podwyżkę w płacy zasadniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy obowiązują jakieś przepisy, które regulują sposób oznakowania magazynu substancji niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy od albumu wręczonego kontrahentowi należy naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy płatności z umowy franchisingowej podlegają opodatkowaniu u źródła??

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy po dokonaniu korekt pracodawca ma prawo zwrócić się do ZUS o zwrot składek wraz z odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy pracownik może wykorzystać urlop szkoleniowy dopiero po wyznaczeniu daty egzaminu końcowego i obrony pracy licencjackiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownik samorządowy mający 36 lat stażu pracy może przejść na wcześniejszą emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy przedłużony okres wypowiedzenia obowiązuje w sytuacji wypowiedzenia dokonanego przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy przepisy o korekcie kosztów podatkowych w razie nieuregulowania płatności mają wpływ na rozliczenie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy świadczeniu usług opieki medycznej nad osobami starszymi w Niemczech podlega opodatkowaniu VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Małecki Paweł | Aktualne

Czy zaległe składki społeczne i nadpłacona składkę zdrowotna należy doliczyć w PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy zasądzone wyrokiem płatności za lata poprzednie należy wliczyć w koszty na bieżąco?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż wyposażenia biura?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować organizację w Grecji szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży towaru na rzecz austriackiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak będzie wyglądać rozliczenie wyjazdu służbowego do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak opodatkować działalność w zakresie produkcji mrożonek z własnego surowca i dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczać świadczenie chorobowe zapłacone w zawyżonej kwocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT wysyłkę aparatu medycznego do naprawy do austriackiego producenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Małecki Paweł | Aktualne

Jak zaksięgować delegacje kierowców na przełomie lat 2012/2013, wypłacone w roku 2013?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób liczyć różnice kursowe w przypadku pobierania części środków z rachunku walutowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Z jaką datą ujmować koszty delegacji służbowej pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Z którego dnia przyjąć kurs waluty do wyceny spisu z natury towarów na dzień rozpoczęcia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Co należy zrobić w przypadku błędnego wpisywania podstawy wynagrodzenia w umowach o pracę z nauczycielami?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy, w przedstawionej sytuacji, stowarzyszenie może przeprowadzać egzaminy na kartę wędkarską?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest wprowadzenie w regulaminie pracy limitu 350 godzin nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2013 r., Kuba Magdalena | Aktualne

Czy firma windykacyjna, która odkupiła dług od banku, może odmówić negocjacji z dłużnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2013 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy firma windykacyjna ma prawo nagrywać rozmowę telefoniczna bez mojej zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2013 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy komornik może potrącić całość wynagrodzenia z umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2013 r., Kubuj-Kacperek anna | Nieaktualne

Czy kwotę spłaty zadłużenia będę mógł zaliczyć do kosztów, jeżeli podpisałem umowę o przejęcie długu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można odebrać godziny ponadwymiarowe nauczycielom po to, aby innemu nauczycielowi zapewnić zatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można odstąpić od wykonania części umowy na podstawie art. 145 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2013 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy można wydatki na wyposażenie ośrodka wypoczynkowego rozliczyć w koszty przez 3 lata z uwagi na znaczną kwotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2013 r., Zarzycki Łukasz | Nieaktualne