Questions and answers

Czy do dofinansowania okularów potrzebne jest zaświadczenie lekarza medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest wysyłanie faktur pocztą elektroniczną bez podpisu elektronicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy grunt wniesiony w formie aportu do spółki należy wycenić w cenie rynkowej, czy w cenie nabycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można zaakceptować fakturę, gdzie w nazwie towaru jest opis usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy nadpłata stanowi bezpodstawne wzbogacenie pracownika i jest on zawsze zobligowany do jej zwrotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy nagroda powinna być uwzględniana przy ustalaniu zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Czy od wynagrodzeń wypłacanych przez spółkę dla członków zarządu za pełnienie funkcji powinien być opłacany VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia kwoty VAT z faktury za naprawę ubezpieczonego auta służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy po zakończeniu urlopu wychowawczego możliwe jest wypowiedzenie umowy z powodu likwidacji stanowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy pracownikowi należy się czas wolny lub dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wydłużenia pobytu prywatnie po delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracownikowi skierowanemu na wyjazd służbowy przysługuje zwrot kosztów podróży?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Kobus Iwona | Nieaktualne

Czy refinansowanie kredytu ma wpływ na możliwość zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy rozbudowa drogi publicznej wymagająca poszerzenia pasa drogowego zawsze wymaga decyzji na lokalizację drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy właściciel w prywatnym lesie może dokonać nasadzenia świerków?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkowane są zajęcia z doskonalenia i nauki aikido?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakiej wartości nagrody pieniężne mogą otrzymywać uczniowie, którzy są laureatami konkursów szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jakie przepisy należy zastosować w sprawie zamknięcia i rekultywacji nielegalnego składowiska odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jakim procesem odzysku jest kruszenie gruzu pochodzącego z rozbiórek obiektów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru od kontrahenta z Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż nieruchomości będącej składnikiem majątku prywatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT transakcję łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak w PKPiR należy prawidłowo ujmować koszty wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy płatnik składek będzie zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy wystawić fakturę na czynsz dzierżawny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jakich zasadach pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za samochód służbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Po jakim kursie należy wyceniać wpłaty i wypłaty dokonywane na rachunku walutowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Co należy zrobić w sytuacji, gdy dokonywane były błędne odpisy amortyzacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można przenieść pracownika obsługi ze stanowiska robotnika gospodarczego na stanowisko dozorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2013 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy należności wymienione w umowie zakupu przedsiębiorstwa podlegają PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nieprzyjęcie grafiku wyznaczonego przez pracodawcę jest jednoznaczne z nieprzyjęciem warunków pracy i płacy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2013 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy nieuregulowanie należności w ciągu 150 dni stanowi przesłankę do korekty podstawy opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy posiedzenia zespołu orzekającego w PPP powinny odbywać się w ramach pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2013 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy pracodawca może pomniejszyć należny dodatek za wysługę lat o wcześniej wypłacony dodatek wyrównawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy specyfikacja może stanowić podstawę do ujęcia kosztu w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu opłata za korzystanie ze środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy uzyskiwanie dochodów przez niepełnosprawne pełnoletnie dziecko, ma wpływ na możliwość zastosowania ulgi rodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne