Pytania i odpowiedzi

Pod jakim kodem należy sklasyfikować odpady z produkcji kabli?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy balkon w budynku mieszkalnym wielorodzinnym jest "elementem drugorzędnym"?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy można przedłużyć umowę z obecnym ordynatorem w związku z nierozstrzygnięciem nowego konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy podatnik może rozliczyć się wspólnie z żoną z dochodów uzyskiwanych z pracy w Danii od 2009 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jakich stanowiskach pracy pracownik nie może pracować więcej niż 8 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy można dokonać zmiany ilości pomiędzy pozycjami w umowie o zamówienie publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Jakie wymagania powinien spełniać wyłącznik awaryjny elektrycznej ładowarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Jaka wysokość dodatku przysługuje nauczycielowi, który realizuje zajęcia w trudnych warunkach w ramach nadgodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy jednostki budżetowe w sprawozdaniu Rb-N wykazują stan konta wydatkowego i dochodowego po zmianie rozporządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Czy należy opodatkować sprzedaż gruzu przez rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy rata leasingu operacyjnego oraz koszty eksploatacyjne samochodu są kosztami uzyskania przychodu ?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy potrącenie rabatu dla płatności gotówkowych stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż części nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy w okresie istnienia spółki wodnej można potwierdzić swoje członkostwo w spółce bez wymaganych deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy wypłacone odszkodowanie stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak ująć w kosztach podatkowych urządzenie zamontowane w leasingowanym samochodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy wpis od odwołania na decyzję zamawiającego, należy uznać za uiszczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy w przypadku korekty rachunków z 2013 r. należy skorygować przychody spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak należy ująć fakt otrzymania pożyczki w PKPiR w indywidualnej działalności gospodarczej pożyczkobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy rozliczać zakup oraz sprzedaż wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy bezpłatny dowóz do pracy służy celom osobistym pracowników i należy wykazać od nich należny VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jaki kurs zastosować do przeliczenia na złote wartości usług importowych, gdy wpłaty dokonano przed terminem płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy nauczycielom wyjeżdżającym z uczniami za granicę organ prowadzący powinien przyznać delegację?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Z jakim dodatkiem należy pracownikowi wypłacić nadgodziny, jeżeli został wezwany do pracy w nocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi objętemu ochroną związkową można zaproponować ograniczenie wymiaru etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak długo zgodnie z przepisami urząd może przedłużać wydanie ostatecznej decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w przypadku braku odbioru budynku w ogóle można mówić o pierwszym zasiedleniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie warunki musi spełnić podmiot leczniczy starający się o zakontraktowanie świadczeń hospicjum domowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować VAT zakup prototypów od spółki ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podatnik musi zrobić badanie techniczne dla potrzeb VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy możliwa jest jednorazowa amortyzacja samochodu osobowego posiadającego homologację samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy odprawę pośmiertną zwolnioną z podatku dochodowego należy wykazać w zeznaniu rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dopuszczalne faktyczne skrócenie wymiaru czasu pracy, bez zmiany treści umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy kosztem uzyskania przychodu z tytułu najmu lokalu może być jego amortyzacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można wydłużyć okres wypowiedzenia dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy można przeprowadzić rozgraniczenie nieruchomości pomiędzy działkami stanowiącym ten sam przedmiot własności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy szklana zabudowa balkonu powoduje zwiększenie powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy podczas wykonywania uproszczonego planu urządzenia lasu konieczny jest udział geodety?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy dla autobusu należy robić dodatkowy przegląd techniczny i złożyć VAT-26?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy późniejsze wystawienie dowodu korygującego powoduje zmianę daty powstania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych wydatek potwierdzony duplikatem faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Co powinien uczynić zamawiający w sytuacji, gdy boczna część koperty z ofertą, którą przesłał wykonawca jest uszkodzona?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy wydatki związane z bezpłatnym udostępnieniem automatu do kawy klientom stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy skrócenie terminu realizacji umowy należy traktować jako zmianę istotną umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne