Pytania i odpowiedzi

Czy zakup usług reklamowych od firm niemieckich należy wykazywać w informacji podsumowującej VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaki kurs zastosować do wystawionej w euro faktury za przejazd autostradą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy należy odprowadzić składki ZUS od kwoty wypłaconej pracownikom za garażowanie służbowego auta?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować przy dzierżawie budynków inwentarskich wchodzących w skład gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy od wynagrodzenia pracownika obsługi za czas choroby należy odjąć składki na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Co kierownik placówki może zrobić z dokumentami po okresie obowiązującego przechowywania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak opodatkować zakup towaru dokonany w Chinach, jeśli podlega on ocleniu w Hamburgu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy spółka powinna dokonać rejestracji w urzędzie skarbowym umów najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT korektę dotyczącą odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć VAT z tytułu WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach budowlano-montażowych finansowanych z dotacji unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy zarządca nieruchomości odpowiada za anteny na elewacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia 100% VAT w przypadku samochodów z homologacją VAT-3?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakim dokumentem należy zaksięgować udzielenie nieoprocentowanej pożyczki w księgach rachunkowych spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak rozliczyć prawidłowo na gruncie VAT WNT ze skontem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy przekazanie samochodu na cele osobiste podlega opodatkowaniu VAT w 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zakup paliwa do beczek i gazu w butlach (do tankowania wózków widłowych) biedzie podlegał odwrotnemu obciążeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W którym miesiącu należy ująć w deklaracji VAT-7 fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik może otrzymać zwrot VAT po dokonaniu likwidacji spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracownik może złożyć oświadczenie PIT-2 równocześnie u dwóch pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik musi prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów i jaki procent VAT może odliczać?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy przyznanie pracownikom prawa współdecydowania o formie rekompensaty jest zgodne z przepisami Kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie transakcje należy wykazywać na deklaracji PIT-39?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy można przedłużyć termin realizacji umowy, z uwagi na znacząco przedłużającą się procedurę udzielenia zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2014 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jak zaksięgować zakup jedzenia, które ze względu na złe warunki pogodowe zostało zakupione dla pracowników budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2014 r., Kiedyk Małgorzata | Aktualne

Jakiego rodzaju dokumentów ma prawo żądać pracodawca zatrudniając lekarza lub pielęgniarkę na podstawie umowy cywilnoprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2014 r., Brzozowska-Kruczek Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo sporządzić dokumentację cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie wydatki można uznać za koszt uzyskania przychodu przy zakupie nieruchomości wraz z budynkami do wyburzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób wyznaczyć podstawę opodatkowania dla pracownika, który prywatnego samochodu używa do celów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy praca operatora bloku energetycznego jest ciężką pracą umysłową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy były pracodawca może opłacać składki za byłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy podatnik może zniszczyć rejestry VAT z lat 2002-2008?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy powierzenie godzin w ramach innego wymiaru pensum wymaga zmiany umowy o pracę lub aktu mianowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może wycofać złożone nauczycielowi wypowiedzenie warunków umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje zasiłek chorobowy pracownikowi, który od kilku lat ma stwierdzoną chorobę zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Co należy uczynić jeśli decyzja w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego została wydana a w sprawie zachodzi koordynacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy od 1 kwietnia usługi budowlane świadczone zagranicą trzeba będzie wykazywać w deklaracji podsumowującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT nieodpłatne udostępnienie przez samorządowy zakład budżetowy należącego do niego gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy usługa naprawy samochodu, wykonana dla osoby fizycznej z Norwegii podlega opodatkowaniu VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować dla usług w zakresie nauki jazdy konnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić wysokość wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne