Pytania i odpowiedzi

Jak zaksięgować fakturę zakupu i sprzedaży u pośrednika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2014 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy produkcja brykietu z trocin wymaga uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy odpady baterii typu Li-ION oraz akumulatory typu Li-ION należy klasyfikować jako kod 16 06 04?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy przedmiotem umowy o dzieło może być przeprowadzenie egzaminu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo udokumentować na gruncie VAT eksport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownikowi samorządowemu przysługuje dodatek do wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT śmierć wspólnika spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak brzmi prawidłowo sformułowany zapis w SIWZ dotyczący podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy przy odliczeniu VAT zawsze jest ważna data otrzymania faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy tabliczka znamionowa na maszynach i urządzeniach musi być wykonana w języku polskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy zawał serca może być uznany za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy koszt szkolenia członków zarządu spółki z o.o. stanowi dla nich przychód podlegający opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy sprzedaż złomu stalowego i aluminiowego ze zlikwidowanych środków trwałych należy ująć w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować fakturę za usługę kurierska poza terytorium UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy istnieje konieczność skorygowania odliczonego VAT od rat leasingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy sklasyfikować zniszczony kosz plastikowy na odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy można zastosować 50% koszty uzyskania, jeżeli pracownik podczas podróży wykonywał prace twórcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nieściągalna wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy spis z natury uwzględnia się obliczając zaliczki na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy poniesiony przez spółkę koszt pomocy prawnej dla prezesa, stanowi nieodpłatne świadczenie podlegające składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracownik, który nie złożył oświadczenia o uzyskanych dochodach ma prawo do świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż budynku wzniesionego na gruncie zakupionym jako rolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy obecnie darując grunt niezabudowany należy naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaka jest dopuszczalna technika nanoszenia poprawek na projekcie typowym (powtarzalnym)?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Kiedy udzielenie pożyczki w rodzinie nie podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pożyczka udzielona obywatelowi Niemiec podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy od zakupionych nagród rzeczowych spółka ma prawo odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak zmusić gminę do przejęcia prywatnej sieci kanalizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Piętowska Ewa | Aktualne

W jakiej sytuacji dochodzi do powstawania różnic kursowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy refakturze materiałów z odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć przychód do opodatkowania za poprzednie lata podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy rozliczyć import usług w przypadku zakupu biletów lotniczych od firmy norweskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych wydatek związany z aktualizacją programu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych wydatki związane z planowaną inwestycją?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy suszarnia osadzona na fundamentach stanowi przedmiot podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób należy skonstruować zapisy dotyczące podwykonawstwa w umowach na dostawy lub usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę VAT na sprzedaż środka trwałego, gdy wystawcą faktury jest komornik sądowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła wycofanie samochodu z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne