Questions and answers

Czy pracodawca powinien wszystkich pracowników traktować jednakowo, czy ma prawo zróżnicować wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy pracownikowi oddelegowanemu do pracy przysługuje zwrot kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownikowi szkoły można zaliczyć do pracowniczego stażu pracy okres zatrudnienia za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Kobus Iwona | Nieaktualne

Czy prezent dla emeryta (już nie pracownika) można sfinansować z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy przekazanie towaru w drodze cesji stanowi dostawę rozumieniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

Czy przypadek zakłucia się igłą przez pielęgniarkę w szpitalu należy traktować jako wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy ryczałt wypłacany komendantowi OSP korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy ryczałt za nocleg przysługuje kiedy trwa on co najmniej 6 godzin pomiędzy 21.00 a 7.00?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy skierowanie na badania wstępne powinno znajdować się w części A akt osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy sprzedaż części wspólnej budynku, generuje u lokatorów przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy u zleceniobiorcy, który zwrócił zaległe składki ZUS, powstaje przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy za dzień urlopu należy się dieta?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zapisywanie plików w formacie PDF spełnia wymogi uznania takiego dokumentu za fakturę elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Ile powinna wynosić opłata za wydanie duplikatu karty rowerowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jaka jest różnica między segregacją odpadów a sortowaniem odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi dostarczane przez sprzedawcę nieruchomości obecnemu właścicielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki budynki można określić mianem posiadających "funkcję chronioną"?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Dorska Dorota | Aktualne

Jakie przepisy należy zastosować przy ocenie kwalifikacji kierownika medycznego laboratorium diagnostycznego w SP ZOZ-ie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Brzozowska-Kruczek Małgorzata | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć dietę dla pracownika delegowanego do Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo wypłacić dietę zagraniczną w przypadku podróży służbowych odbywanych poza granicami kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo zwrócić koszty z tytułu podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT duplikaty faktur wystawione z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty składek z umowy ubezpieczeniowej trwającej na przełomie lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi sprzedaży praw do usług serwisowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną pod kątem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak wykazać w rachunku zysków i strat oraz bilansie mojej firmy wniesienie wkładu do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Soprych Maciej | Aktualne

Kiedy można uznać wyjazd służbowy za podróż służbową, a kiedy za oddelegowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy należy ująć w deklaracji fakturę za usługi budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Kiedy należy wystawić refakturę usług szkoleniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Kiedy pracę można uznać za pracę w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Na jakie pytania pogotowie powinno odpowiedzieć w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Narolski Mirosław | Nieaktualne

Od kiedy zakład powinien zaprzestać zmniejszania o 1/12 miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy do dofinansowania okularów potrzebne jest zaświadczenie lekarza medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy dopuszczalne jest wysyłanie faktur pocztą elektroniczną bez podpisu elektronicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy grunt wniesiony w formie aportu do spółki należy wycenić w cenie rynkowej, czy w cenie nabycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można zaakceptować fakturę, gdzie w nazwie towaru jest opis usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy nadpłata stanowi bezpodstawne wzbogacenie pracownika i jest on zawsze zobligowany do jej zwrotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy nagroda powinna być uwzględniana przy ustalaniu zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia kwoty VAT z faktury za naprawę ubezpieczonego auta służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy po zakończeniu urlopu wychowawczego możliwe jest wypowiedzenie umowy z powodu likwidacji stanowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy pracownikowi należy się czas wolny lub dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wydłużenia pobytu prywatnie po delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracownikowi skierowanemu na wyjazd służbowy przysługuje zwrot kosztów podróży?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Kobus Iwona | Nieaktualne

Czy refinansowanie kredytu ma wpływ na możliwość zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy rozbudowa drogi publicznej wymagająca poszerzenia pasa drogowego zawsze wymaga decyzji na lokalizację drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy właściciel w prywatnym lesie może dokonać nasadzenia świerków?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne