Questions and answers

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługę podgrzania mleka?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie konsekwencje powoduje przyjęcie mandatu karnego za wykroczenie skarbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT budowa lokali użytkowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie składki ZUS powinien opłacać przedsiębiorca, zamieszkujący w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać dostawy energii elektrycznej i gazu w gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty wynajmu samochodu dla przedstawiciela handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć usługi budowlane świadczone w Niemczech na rzecz polskiego podmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej gminy pożyczkę udzieloną dla instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jak zaksięgować przyznane dofinansowanie do zakupu środków trwałych, które otrzymujemy zaliczkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy należy wprowadzić samochód do PKPiR - w dacie zakupu czy w dacie sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Kiedy odliczyć wydatki w przypadku faktury z grudnia 2012 r. zapłaconej w styczniu 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w odniesieniu do świadczenia usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Od kiedy dokonywać odpisów amortyzacyjnych w przypadku ujawnienia środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu należy sklasyfikować oprawy oświetleniowe pochodzące z gospodarstw domowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

W jakiej wysokości można dokonywać potrąceń z wynagrodzenia nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jakiej wysokości można ująć wierzytelności w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jakim terminie dyrektor szkoły, który nabywa prawo do emerytury powinien rozwiązać stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać pomiaru powierzchni balkonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy do zeznania podatkowego należy dołączyć sprawozdanie finansowe spółki z o.o. spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można amortyzować nieprzerejestrowany samochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy należy tworzyć harmonogram czasu pracy dla pracownika pracującego na 3/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy podatek akcyzowy na fakturze za węgiel, podwyższa podstawę opodatkowania w podatku dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy w przypadku wyłączenia z aportu lokalu użytkowego można uznać, że przedmiotem aportu jest przedsiębiorstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2013 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaka forma rozliczenia byłaby możliwa w przypadku umów zawieranych z tytułu podnajmu stajni?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć w czasie koszty uzyskania okresowego certyfikatu jakości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2013 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak rozliczać w czasie wynagrodzenia skazanych, gdy są one przekazywane na konto zakładu karnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy była żona może pozostać w firmie, którą prowadziła razem z mężem jako osoba współpracująca?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy od wkładów niepieniężnych nie nalicza się 0,5% podatku PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zakwalifikować rożen elektryczny do pieczenia kurczaków?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie są zasady udzielania pracownikowi proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2013 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Jaki okres pobytu wychowanka w rodzinie zastępczej wlicza się do otrzymania pomocy rzeczowej w przypadku usamodzielnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Jak na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczyć wypłacone odsetki od dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak opodatkować opłatę za wskazanie klientowi warsztatu samochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinni postąpić wspólnicy spółki jawnej, którzy nie podjęli amortyzacji po wprowadzeniu nieruchomości do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kto i kiedy płaci PCC przy dziale spadku - ten kto otrzymuje spłatę za oddanie udziałów czy ten kto odkupuje udziały?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy dyrektor może wysłać sekretarza szkoły w delegację, jeżeli pracownik ma dziecko w wieku 15 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy inwestor ma obowiązek wykazać, że wszystkie roboty wykonane przez firmę trzecią były uzasadnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy koszty podziału działek powinny zwiększyć wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Czy należy wypłacić dietę, jeżeli pracownik został wysłany w podróż służbową do miejsca swojego zameldowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy odprawa rentowa może zostać wypłacona, jeżeli pracownik po przyznaniu renty nadal pracuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od zakupu prezentu dla kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik może wystawić fakturę zaliczkową, jeśli nie otrzymał należnej zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracodawca może wypłacić pracownikowi jeden ryczałt za przejazd komunikacją miejską do dworca PKP lub PKS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca może wystawić jedno polecenie wyjazdu służbowego na cały miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca powinien wszystkich pracowników traktować jednakowo, czy ma prawo zróżnicować wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2013 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne