Questions and answers

Jaka jest minimalna kwota odsetek przy stawce obniżonej 75%, której nie trzeba płacić?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować ustawienie zasłon przeciwśnieżnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy stosować w przypadku montażu rolet zewnętrznych na stałe wmontowanych wraz z oknem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie czynności może wykonywać w aptece technik farmacji przyjęty na staż?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jakie konsekwencje grożą za nie zapłacenie w terminie zaliczek na podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w przypadku stwierdzenia choroby zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby wypłacić pracownikowi ryczałt na dojazdy w wysokości 20% diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć usługi związane z nieruchomościami położonymi na Litwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak najkorzystniej członkowi zarządu zwracać koszty dojazdu do spółki własnym samochodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela, który z przyczyn usprawiedliwionych był nieobecny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo skorygować fakturę wystawioną z niewłaściwą stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo zrekompensować pracownikowi pracę nadliczbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej płatność rozłożoną na raty płatne w kolejnych latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Błaszko Adam | Aktualne

Kiedy następuje rozwiązanie spółki jawnej i obowiązek złożenia VAT-Z oraz spisu z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować dochody cudzoziemca uzyskiwane z umowy o pracę oraz umowę o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić wartość początkową środka trwałego, częściowo sfinansowanego kredytem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W których polach CIT-8 należy wykazać sprzedaż towaru na terytorium państwa trzeciego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odpisy aktualizujące wartość należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu dostawy złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

W którym momencie uznać za koszt uzyskania przychodu wydatek na bilet lotniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy darowizna środków trwałych synowi, po likwidacji działalności gospodarczej matki, podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy dla skuteczności upoważnienia udzielanego pracownikowi, konieczne jest spełnienie określonych wymogów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy do faktur dotyczących WNT ma również zastosowanie art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest identyfikowanie noworodka poprzez dopisanie na opasce identyfikacyjnej nazwiska i imienia matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Podciechowska Anna | Aktualne

Czy Gmina ma obowiązek (lub możliwość) zapewnienia na własny koszt mieszkańcom pojemników na śmieci komunalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość dokonania korekty protokołu powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy koszty wymiany komina powinna pokryć wspólnota mieszkaniowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy lekarz może odmówić dziecku odwiedzin na oddziale psychiatrycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Podciechowska Anna | Aktualne

Czy na fakturze VAT marża powinna być wykazana wartość sprzedaży opodatkowanej stawką 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy obowiązkiem organu podatkowego jest przeprowadzenie oględzin, jeśli podatnik złożył taki wniosek?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy od naliczonych, ale niezapłaconych odsetek od pożyczki, należy przygotować dokumentację cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy podatnikowi, który nie zapłacił podatku od transakcji unijnych grozi odpowiedzialność karna?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy pracownica może wykorzystać urlop wypoczynkowy zaraz po powrocie z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy sprzedaż jednorazowych biletów za parkowanie w strefie płatnego parkowania należy dokumentować fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż prywatnego gruntu nie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Czy starosta, uznając za bezprzedmiotową, winien orzec o zwrocie dokonanej opłaty rocznej na rzecz inwestora

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy w deklaracji VAT-7 wykazywać zaliczkę zwolnioną od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w dniu wyjazdu służbowego pracownik powinien świadczyć pracę zgodnie z obowiązującym go harmonogramem czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy wycieczka zagraniczna organizowana przez dwie szkoły powinna być zgłoszona w kuratorium oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy w związku z niezapłaconą fakturą można dokonać korekty przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy zakup komputera wraz z monitorem stanowi jeden środek trwały, który można ująć bezpośrednio w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy za okres niewykonywania pracy- zleceniobiorca zachowuje prawo do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2013 r., Sobieska Maria | Aktualne