Questions and answers

Jak refakturować na kontrahenta z UE koszty noclegu związane ze szkoleniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2013 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak rozliczyć w czasie koszt pierwszej raty leasingowej poniesiony na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2013 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jak w PKPiR zaksięgować wydatki poniesione w związku z działalności deweloperską?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak wyglądałaby ta transakcja gdybym samochodu tego nie kupowała pod działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za podział gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Według jakich zasad należy sporządzać informację IFT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczać równoważny czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć w ewidencji przebiegu pojazdu prywatną podróż służbowym samochodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w kosztach podatkowych fakturę z trzema terminami płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy cukierki rozdawane klientom apteki mogą być kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy do stażu pracy nauczyciela wlicza się okres równoległego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy działalność z zakresu obsługi ratowniczej basenu korzysta ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy jest możliwe rozliczanie jeden raz w miesiącu dostaw dotyczącej składów konsygnacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy należy złożyć zerowy PIT-28, jeśli z zawieszonej działalności gospodarczej nie uzyskano żadnego dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nauczyciel, który przepracował u pracodawcy 181 dni nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi przywróconemu do pracy wyrokiem sądu należy wypłacić zaległe wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nieodpłatne korzystanie z usług spółki przez jej wspólników jest dla nich przychodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy opłata śmieciowa uiszczona na rzecz Urzędu Miasta stanowić będzie koszt uzyskania przychodu spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy pracodawca może zatrudnić dwie osoby na zastępstwo nieobecnego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawca powinien prowadzić ewidencję odbioru herbat?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownik może świadczyć pracę od poniedziałku do piątku w wymiarze 7 godzin, a w soboty w wymiarze 5 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy przekazanie jednego z wybudowanych domów na cele osobiste podatników stanowi podstawę wystawienia faktury wewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy spółka przekształcona powinna dokonać zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy starosta wydaje pozwolenia na transport odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy w wypowiedzeniu zmieniającym można nie podawać przyczyny wypowiedzenia warunków pracy i płacy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy wystawienie pracownikowi weksla in blanco powoduje u niego powstanie przychodu ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo kwestionować treść protokołu powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy z nauczycielem, który spełnia warunki do przejścia na emeryturę można rozwiązać stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Gdzie powinna być opodatkowana praca wykonywana w Danii?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką datę należy przyjąć w jednostce budżetowej za datę zdarzenia gospodarczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jaką umowę należy zawrzeć w przypadku odpowiedzialności za mienie powierzone?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Jakie konsekwencje grożą pracownikowi, który nie stawi się do pracy w okresie wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe wywoła przekazanie środków trwałych pomiędzy małżonkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy interpretować termin "utrzymanie drogi"?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać potrąceń z wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć delegacje pracowników gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić wymiar czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup materiałów wykorzystanych do wykonania usługi budowlano-montażowej dokonany w Polsce i na Białorusi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Kiedy i na podstawie jakiego dokumentu należy wykazać dotację jako przychód zwolniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien złożyć informacje podsumowujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

W jaki sposób należy udokumentować wypłacone odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób naliczyć VAT i podatek dochodowy od przekazania samochodu na potrzeby osobiste?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć wysokość odprawy wypłacanej w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinien prawidłowo złożyć deklarację VAT-23?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne