Pytania i odpowiedzi

Czy do wynagrodzenia za spotkanie autorskie z autorem książek można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy przy prowadzeniu księgowości przez biuro rachunkowe fakturę można wystawiać raz w roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa kosztów wymiany stolarki okiennej w remizo-świetlicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Kurs z jakiego dnia zastosować do przeliczenia kwoty faktury dla celów podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jakie wymagania muszą być spełnione przy magazynowaniu odpadów wydobywczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy dla trójki uczniów w różnym wieku dyrektor szkoły może zorganizować naukę etyki w grupie międzyszkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy można odliczać VAT od budowy mieszkań na sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować udzielenie przedłużonej gwarancji na swoje wyroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy koszty doradztwa prawnego zwiększają wartość początkową inwestycji, której dotyczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy można dokumentować nabycia złomu od ludności na podstawie dziennych lub miesięcznych podsumowań obrotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy kurator sądowy ma prawo do dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Podciechowska Anna | Aktualne

Czy wspólnicy spółki komandytowej są zobowiązani do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy co miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT w związku z leasingiem samochodu osobowego z przeznaczeniem na wynajem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek od umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Z jakim kodem należy zgłosić do ZUS pracownicę w ciąży korzystającą ze zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Jak obliczyć urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownikowi należy oddać czas wolny za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy odszkodowanie wypłacone rolnikowi na podstawie ustawy o ochronie przyrody podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik może odliczać VAT w pełnej wysokości w związku z wynajmem samochodu z homologacją ciężarową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy zawał serca, w następstwie którego pracownik zmarł należy uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy podatnik postępuje prawidłowo, przekazując część budynku na działalność oraz wynajem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy po ponownym uzyskaniu statusu małego podatnika można zastosować jednorazowy odpis amortyzacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy obowiązkowej korekcie kosztów podlegają tylko kwoty wynikające z faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy pracownik, po otrzymaniu decyzji o przyznaniu emerytury, może nadal pracować?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy podatnik ma prawo z raty leasingowej na samochód odliczyć 60% wartości podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedając nieruchomość w całości spółka może zastosować stawkę zwolnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna mieć osoba zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy powinno się udzielić odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną, dotyczące danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo odliczenia 100% VAT od zakupu paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Po jakim kursie powinna przeliczyć do rejestru fakturę za konsultacje IT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy należy rozwiązać umowę na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy członek rodziny może dobrowolnie płacić większą kwotę za pobyt rodzica w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy w przypadku zapłaty rocznej opłaty za certyfikat na rzecz spółki z USA dochodzi do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy kierowcy należą się diety zagraniczne za podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak w świadectwie pracy wpisać wykorzystany przez pracownika urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy można odliczyć 50% VAT od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego z kratką?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości spółce będzie opodatkowana podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w kosztach podatkowych wydatki na remont lokalu przeznaczonego na wynajem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy decyzja w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej u pracownika może zostać uchylona?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zamawiający, którym jest gmina może udzielić zamówienia publicznego kierownikowi zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy wyliczyć odsetki, korygując jednocześnie deklaracje VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy od remanentu likwidacyjnego należy zapłacić podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo udokumentować wypłaconą premię?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy produkcja kapturków i podstawek do zniczy z odpadów tworzyw sztucznych stanowi proces odzysku R3?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., oleksyn-wajda agnieszka | Nieaktualne

Jak wykazać w deklaracji VAT-7 sprzedaż towaru do Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na przewóz uczniów na konkurs prywatnym samochodem nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy dzierżawa gruntu na cele nierolnicze może podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne