Questions and answers

Czy zwracane przez firmy farmaceutyczne kwoty stanowią przychód właściciela przychodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką opodatkować wygraną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować sprzedaż kwiatów w kwiaciarni?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak często powinni przechodzić szkolenie okresowe kierowcy autobusów i busów, przewożący osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie powinien posiadać pracownik uprawnienia przy montażu instalacji do 20 bar?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Jakie są wymogi BHP odnośnie zasilania maszyn prądem elektrycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie zeznanie podatkowe złożyć w związku z otrzymaniem informacji PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy wycenić aktywa netto według ustawy o rachunkowości i MSSF 3?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak powinna wyglądać procedura tworzenia punktów przedszkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wysokość diety przysługującej pracownikowi z tytułu podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wysokość diety przysługującej pracownikowi z tytułu podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wysokość diety radnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić druk ZUS IWA?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo zmienić regulamin pracy w zakładzie, w którym działają związki zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jak rozliczyć koszty diet zagranicznych i krajowych kierowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej fakturę wystawioną w styczniu ale dotyczącą usługi grudniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak w PKPiR ująć otrzymane darowizną towary?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak zaksięgować zasądzoną klientowi kwotę główną sporu, odsetki oraz koszty postępowania sądowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Gos Waldemar | Aktualne

Kiedy podatnik powinien dokonać korekty w związku z rozbudową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy wyjazd służbowy można zakwalifikować jako podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można zlecić pracę w godzinach nadliczbowych pracownikom nocnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2013 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jak można zdefiniować pojęcie "etażowe centralne ogrzewanie"?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy do przychodów twórcy programu komputerowego można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy mam prawo do odliczenia VAT z tytułu wynajmu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy należy korygować koszt własny sprzedaży w przypadku korekty przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy obcokrajowiec odbywający praktykę w Polsce, powinien odbyć badania profilaktyczne wstępne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy opłaty z tytułu eksploatacji garażu są zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Czy podlegają opodatkowaniu u źródła usługi szkoleniowe nabyte z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy premia uznaniowa może być zaliczona do podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy remont samochodu, wobec którego orzeczono szkodę całkowitą, stanowi koszt uzyskania przychodów spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy sterowanie procesem pracy maszyny wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Czy wydatek na uzyskanie dotacji zwiększa wartość inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie uzyskane od organizacji non profit podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Czy zakup okularów korekcyjnych podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługę ubezpieczenia przedmiotu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować sprzedaż miejsc pochówku na cmentarzu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy zaewidencjonować na kasie fiskalnej i w którym momencie sprzedaż usługi elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługę przeprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak rozliczyć zwrot waluty w przypadku, gdy nie doszło do wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak wykazać w CIT-8 dotację i jej zwróconą część?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto powinien podpisać i wręczyć pracownikowi pisemną karę upomnienia i nagany?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jakim kraju opodatkować usługi świadczone w Polsce na rzecz kontrahenta z Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W którym roku ująć fakturę korygującą wystawioną w roku bieżącym a dotyczącą sprzedaży za rok ubiegły?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Co oznaczają podstawowe funkcje organizmu w definicji wypadku ciężkiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy biuro podatkowe może płacić podatki za klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy deweloper ma prawo odliczyć podatek VAT od faktur wystawionych przez podwykonawców z tytułu budowy parkingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Postrzech Łukasz | Aktualne

Czy do opłat środowiskowych wymagane jest złożenie pełnomocnictwa i uiszczenie opłaty skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne