Questions and answers

Czy można wznowić wypłatę świadczenia wychowawczego ojcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy OPS powinien finansować funkcjonowanie klubu senior+, który znalazł się w strukturze organizacyjnej ośrodka?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy organ może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego czy winien przeprowadzić wywiad środowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy pracownicy obsługi należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy psycholog szkolny może prowadzić zajęcia specjalistyczne online?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy stronie można przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy na ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy świadczenie stażowe wypłacone po raz ostatni w grudniu należy uznać za dochód utracony do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest nienależnie pobrane i należy je zwrócić z odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy ze środków budżetu województw może być sfinansowany zakup siłowni "pod chmurką"?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Ile powinno wynosić pensum dla nauczycieli zajęć praktycznych realizowanych w systemie zaocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie dodatki i wynagrodzenia należą się nauczycielom zatrudnionym w społecznym ośrodku szkolno-wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie dokumenty uprawniają nauczyciela do otrzymania wsparcia dofinansowania 500+ dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy obliczyć, czy nauczycielowi należy się ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak należy określić kwotę dotacji dla uczniów w liceum dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy określić wysokość wynagrodzenia osoby niebędącej nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy rozliczać urlop nauczyciela, który realizuje pensum łączone w placówce feryjnej i nieferyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak obliczać, czy należy się nauczycielom dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinno przebiegać dalsze postępowanie administracyjne po śmierci wnioskodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak szkoła może wpłynąć na rodzica, żeby interesował się ocenami ucznia i jego frekwencją?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy stosować mechanizm podzielonej płatności do faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Komu przysługuje dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kto powinien sprawować opiekę podczas zajęć świetlicowych w czasie przerwy świątecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Na jaki okres OPS ma wydać decyzję o ubezpieczeniu zdrowotnym ze środków publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Co w sytuacji, gdy przeoczono zapłatę w split payment za raty leasingowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy czynności komornika podlegają VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy do faktury na budowę i montaż sauny, o wartości 20.000 zł, należy zastosować mechanizm podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy gaz propan butan w JPK_V7M powinien być oznaczony kodem GTU 02?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy jeśli przeoczono obowiązkowy split payment, to jest możliwa dopłata samego VAT w MPP?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy jeżeli suma faktury nie przekracza 15 000 zł, możliwe jest wystawianie jej w formie gotówkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy leasing laptopów o wartości powyżej 15.000 zł podlega mechanizmowi podzielnej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy matce przysługuje świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy MGOPS może wydać decyzję w sprawie FA czy wstrzymuje postępowanie do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez SKO?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można umieszczać adnotację o mechanizmie podzielonej płatności na wszystkich wystawianych fakturach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy można zaliczyć nadpłatę na poczet przyszłych dostaw, w przypadku zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy nabycie tablic mieszkaniowych i rozdzielni elektrycznych podlega obowiązkowi split payment?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy na fakturze częściowej należy dopisać adnotację mechanizm podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy na potrzeby JPK wszystkie faktury za węgiel w ramach umowy dostawy należy oznaczyć jako split payment?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy organ właściwy dłużnika ma podstawy do odstąpienia od prowadzonej egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy osoba umieszczona w prywatnym DPS winna otrzymać decyzję o skierowaniu i o odpłatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne