Pytania i odpowiedzi

Czy niezapłacone składki ZUS w części pracownika i w części pracodawcy mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy przekazanie samochodu dostawczego na cele prywatne powoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy osobie ubezpieczonej w KRUS należy przyznać zasiłek dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży gruzu przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. powinna złożyć deklaracje VAT-7 za okres przez rejestracją w KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy pożyczkodawca powinien zapłacić PCC z tytułu ostatecznego przejęcia własności nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy jest możliwe dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej przez zamawiającego, po upływie terminu związania ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Jak obliczyć wysokość zasiłku stałego, jeśli osoba otrzymuje wyrównanie specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy szkolenia dla kontrahentów podlegają zwolnieniu z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy między dyrektorem szkoły, a kadrową może istnieć stosunek powinowactwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy dozwolone jest poruszanie się na terenie hal magazynowych na hulajnogach?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy zakupy finansowane z dotacji jako środki trwałe można amortyzować i zaliczać w koszty podatkowe firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Żak Piotr | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu osobowego zakupionego w 2007 r. na podstawie faktury VAT-marża trzeba opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać decyzja przyznająca zasiłek dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Na jakiej podstawie pracownik może otrzymać zwrot kosztów podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy wyjazd pracownika do sądu w charakterze świadka należy potraktować jak wyjazd służbowy, czy delegację?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownikowi zatrudnionemu w równoważnym systemie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Którą umowę o pracę należy wskazać w porozumieniu o rozwiązaniu umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2014 r., Szymański Kamil | Aktualne

Jaka jest różnica między awaryjnym zatrzymaniem a wyłączeniem awaryjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w związku z wystawieniem dodatkowej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Odpady o jakich kodach można poddawać kompostowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego z kratką?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy rozliczyć VAT od wydatków sfinansowanych dotacją w ramach wsparcia pomostowego z programu Kapitał Ludzki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dopuszczalne jest ubruttowienie prezentu lub nagrody wręczonej pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy podróż lekarza z pacjentem poza jego godzinami pracy jest jego podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy można przyznać wnioskodawcy zasiłek dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy nieporównywalność ofert może stanowić podstawę dla unieważnienia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy podatnik posiadający ciągniki siodłowe i samochody ciężarowe powinien wykonać dodatkowe badanie techniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości wywołuje skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy PSZOK powinien przyjmować bezpłatnie odpady pochodzące z terenów spółdzielni mieszkaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W jaki sposób można przeprowadzić ocenę skali zapachowego oddziaływania planowanej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak skorygować amortyzacje w związku z pełnym odliczeniem VAT od rat leasingowych samochodu po 1 kwietnia 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi dziennikarskie świadczone na rzecz telewizji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy ujmowanie w kosztach podatkowych różnic remanentowych jest dozwolone przy prowadzeniu pełnej księgowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy podatnik może odliczać VAT w 100% od paliwa i części?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy należy skierować pracownika na ponowne badania okresowe w związku ze zmianą wydziału w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy OPS może potrącić z zasiłku stałego opłaty za pobyt w podmiocie leczniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Kiedy mogę zastosować stawkę ZW przy sprzedaży lokali użytkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe VAT powstaną w związku z zamianą nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy dywidenda wpłacona do OFE udziałowca podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy OPS może żądać od strony postępowania przedłożenia wyciągu bankowego z konta?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury za hotel z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy koszt budowy chodnika będzie kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy po śmierci nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający należy wypłacić jego rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne