Questions and answers

Kiedy pracodawca jest zobowiązany do wydania pracownikowi świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2013 r., Sobieska Maria | Aktualne

Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku rolnego w przypadku śmierci dzierżawcy gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Od jakiej wartości amortyzować samochód zakupiony 10 lat temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Od kiedy należy zatrzymać wypłatę świadczenia rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

W jaki sposób należy postępować z odpadami powstającymi w stacji uzdatniania wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W jaki sposób powinno się naliczać odsetki od rozłożonej na raty opłaty adiacenckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2013 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy brak unijnego numeru VAT wpływa na rozpoznanie dostawy jako WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość wypłaty odszkodowania za utracone okulary, podczas wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy kwota główna, odsetki i koszty postępowania sadowego wypłacane kontrahentowi są kosztami uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można zastosować indywidualne stawki amortyzacyjne dla fabrycznie nowego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy należy skorygować deklarację PIT-11, jeśli zleceniobiorcy zwrócą pracodawcy zapłacone za nich składki zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy odmowa świadczenia pracy w dniu wolnym od pracy może być podstawą do wypowiedzenia umowy przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy odszkodowanie wypłacone na podstawie art. 55 § 1(1) k.p. korzysta ze zwolnienia z oskładkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy podatnik prowadzący PKPiR możne zaliczyć do kosztów podatkowych odpis aktualizujący wartość wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy przekazanie gadżetów należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy trzeba powiadamiać stronę o zapytaniu komornika o nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Czy urząd może odrzucać potoczne i słownikowe interpretacje pojęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy usługa gastronomiczna i noclegowa dla gości zaproszonych na jubileusz powiatu stanowi dla nich przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy w 2010 r. nadal obowiązuje limit 4000 euro odnośnie uzyskiwania przychodów z najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wydatki na rozbudowę biura można zaliczyć bezpośrednio w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wyprowadzenie nieruchomości z majątku firmy spowoduje jakiekolwiek konsekwencje w podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi w zakresie wykonywania ćwiczeń optyczno-pleoptycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak będą wyglądały księgowania na kontach 2013 r., gdy w 2012 r. faktura korygująca na minus została omyłkowo zaksięgowana na plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jakie powstaną skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli rolnik zrezygnuje ze zwolnienia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie przepisy określają okoliczności, w których konieczne jest zastosowanie separatora tłuszczu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą używanie przez pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak opodatkować grunty i budynki oraz budowle po likwidacji działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać ocena ryzyka zawodowego dla pracy przy komputerze stacjonarnym lub przy laptopie w domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wysokość diety za podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo przejąć pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty podatkowe w spółce celowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy jest uzyskiwany przychód w przypadku najmu nieruchomości opodatkowanych na zasadach ogólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy powstanie przychód dla pożyczkodawców z tytułu odsetek od pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób należy zaległość z jednego roku pokryć nadpłatą z następnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób obliczać limit dla transakcji z podmiotem powiązanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku w roku 2008?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć przychody uzyskanie w Anglii wraz z przychodami uzyskanymi w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR wykazać odsetki dopisywane do rachunku przez bank?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT powinna być wystawiona faktura sprzedaży obiektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT od zwróconego towaru, który został nabyty w ramach WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Co oznaczają cyfry w numerze CAS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy dopłacając podatek dochodowy w stosunku do zaliczki za grudzień CIT należy zapłacić z odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy klawiatura powinna być ustawiona na blacie stołu roboczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Czy można rozwiązać umowę o praktyczną naukę zawodu z uczniem, który nie uczęszcza do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy nauczyciele powinni przejść szkolenie z przygotowania do prowadzenia instruktażu stanowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne