Questions and answers

Czy możliwe jest odstąpienie od nałożenia kary za nierzetelne sporządzenie sprawozdania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy można pominąć faktury zaliczkowe i od razu wystawić jedną na całość świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy można przesunąć termin uzupełnienia wniosku o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy można tworzyć rezerwy na przyszłe koszty remontów środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można zlikwidować środek trwały nie posiadając dowodu przekazania go do utylizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy należy w emisji uwzględnić wszystkie ptaki, jakie zakupiono?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy od dnia 28.12.2020 r. mogą nadal funkcjonować place zabaw oraz siłownie zorganizowane w przestrzeni otwartej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy OPS zobowiązany jest do zawierania porozumień z placówkami oświatowymi w sprawie dożywiania dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy organ może dwa razy w dwóch decyzjach uwzględnić te same odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy organ może prowadzić postępowanie egzekucyjne, gdy sprawa jest w toku postępowania odwoławczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy organ powinien żądać odsunięcia wiaty 4 m od granicy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek informowania kontrahenta o sposobie rozliczania faktur korygujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podejmowane w banku spółdzielczym uchwały zarządu muszą być podpisane w dniu ich podjęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Obzejta Łukasz | Aktualne

Czy polski podmiot pośredniczący powinien podać polskiemu producentowi NIP poprzedzony PL?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy pomimo braku transakcji spółdzielnia nadal powinna wygenerować plik JPK_MAG?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy przedsiębiorca, którego przychody nie przekroczyły 2 mln euro w 2020 r., może od 2021 przejść na PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przyprawa do zup sklasyfikowana wg PKWiU jako 10.89.11 podlega opodatkowaniu podatkiem cukrowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spółka można wystawiać faktury VAT w imieniu i na rzecz wynajmującego oraz czy powinna je wykazywać w JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy świadczenia przyznane z ZFŚS pracownikowi, który ogłosił upadłość konsumencką, przekazuje się syndykowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy umowa o pracę może zostać zawarta w dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy usługi mediacyjne powinny być oznaczone kodem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy wyniki pomiarów emisji należy przedkładać organowi ochrony środowiska oraz WIOŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy wypłata udziału wspólnikowi występującemu ze spółki komandytowej podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy zgodne z prawem jest używanie promienników podczerwieni w pomieszczeniach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Do jakiego czasu gmina ma prawo odliczyć VAT naliczony od nakładów inwestycyjnych dotyczących kanalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna zadawania pracy domowej uczniom na okres przerwy świątecznej lub ferii zimowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaka jest różnica pomiędzy wpisem ze stacji diagnostycznej dot. rodzaju samochodu VAT-1 a VAT-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaka powinna być podstawa prawna oświadczenia projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jaka stawka VAT powinna być zastosowana przez wspólnotę mieszkaniową za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do tej sprzedaży odpadów w postaci olejów silnikowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakich formalności trzeba dokonać, aby zmienić rezydencję podatkową z Polski na Holandię?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie dokładnie kwalifikacje powinien mieć kierownik spalarni?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Jakie odpady należy rozumieć pod pojęciem odpady niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne