Questions and answers

Gdzie powinien opodatkować uzyskane odsetki rezydent podatkowy Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na wspólnikach po likwidacji firmy usługowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie przedmioty uzupełniające mogą być realizowane w liceum ogólnokształcącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Zielińska Agnieszka | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe powstaną w związku z dokonaniem zapłaty w euro za faktury wystawione w złotych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak należy rozliczyć transakcję trójstronną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo naliczyć odsetki ustawowe od wypłaconej nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak prawidłowo uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Kiedy dopłata do najniższego wynagrodzenia powinna być uwzględniona w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę na podstawie art. 53 § 1 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kiedy pracownica będzie mogła skorzystać z nowego urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Kiedy pracownik pobierający emeryturę powinien rozwiązać stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Kiedy pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Kiedy rozpoznać przychód w przypadku obrotu wierzytelnościami?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Kiedy w stosunku do pracownika można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy wyjazd pracownika jest podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy wykazać obrót za wynajem, jeśli najemca opóźnia się z zapłatą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto może ubiegać się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć koszt zainstalowania klimatyzacji w wynajmowanym lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W którym momencie można ująć w kosztach podatkowych nieściągalną wierzytelność?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Z jaką stawką należy sprzedać całą nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Z jaką stawką powinniśmy wystawić fakturę na kontrahenta z Norwegii za dostawę zbiorników stalowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Małecki Paweł | Aktualne

Czy 183 dzień przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim jest dla niego dniem płatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy darowizna sprzętu otrzymanego również w drodze darowizny podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

Czy do dochodu rodziny należy doliczyć gospodarstwo rolne oddane w dzierżawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły musi uwzględnić wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy możemy odliczać VAT od nabywanych przez nas testerów produktów oraz reklamówek jednorazowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można odliczyć VAT wydatków na zakupy reprezentacyjne dla kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można potraktować to jako dochód utracony w części?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy należy naliczać VAT od żeli owocowych, przekazanych klientom podczas spotkania marketingowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pobieranie opłaty manipulacyjnej za zwrot biletu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu u źródła nabycie licencji do wykorzystania zdjęć z zagranicznych banków fotografii?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy powinno wliczyć się do dochodu rodziny, dochód z gospodarstwa rolnego, które wnioskodawca oddał w dzierżawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy prowadzenie pizzerii jest w świetle przepisów działalnością usługową uciążliwą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy przepisy prawa oświatowego określają zasady tworzenia klas łączonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy wartość remanentu początkowego jest uwzględniana przy liczeniu dochodu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione w związku promocyjnym otwarciem restauracji stanowią koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zakład budżetowy może odliczyć VAT z faktury za użytkowanie stacji uzdatniania wody, wystawianej przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zakup mieszkania podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy zmiana wspólników spółki cywilnej spowoduje konieczność aneksowania dotychczasowych umów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaka będzie data poniesienia kosztu w przypadku diet przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż działki zabudowanej halą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować użyczenie siewnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jakie dokumenty potwierdzające ten wywóz towarów do Rosji musi posiadać podatnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na rolniku ryczałtowym z tytułu dokonanej dostawy drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT wymiana urządzenia posiadającego wadę konstrukcyjną na nowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć fakturę z tytułu importu usług ubezpieczenia na życie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jak należy ustalić podstawę wymiaru ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Mrzygłód Małgorzata | Aktualne

Jak powinien rozliczać VAT podmiot prowadzący zarówno działalność opodatkowaną VAT, jak i zwolnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak prawidłowa ustalić podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć zagraniczną podróż służbową w przypadku kosztów wyrażonych w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo wypowiedzieć umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne