Questions and answers

Co należy rozumieć przez pojecie "zużyte artykuły konsumpcyjne", o którym jest mowa w ustawie o odpadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy dopuszczalny jest podział nieruchomości wyłącznie na podstawie art. 98 u.g.n.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Czy fundacja powinna wystawić osobie fizycznej PIT-8C w związku z udzielona pomocą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy istnieje limit kwotowy w transakcjach pomiędzy członkami rodziny, prowadzących działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy możliwe jest odliczenie VAT z faktur dotyczących inwestycji wykonanych przed rejestracją do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy naliczyć VAT od nieodpłatnego przekazania posterów, których wartość przekracza 10 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy na pedagoga szkolnego jest naliczana subwencja?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy nauczyciel biblioteki może prowadzić zastępstwa w ramach swoich godzin bibliotecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Czy nauczycielowi należy się odprawa emerytalna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy przeznaczenie pieniędzy na dokończenie budowy będzie skutkowało zwolnieniem od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy regulamin pracy ośrodka pomocy społecznej powinien zostać wprowadzony zarządzeniem kierownika tego ośrodka?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy w czasie zawieszenia działalności gospodarczej można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy w jednej deklaracji ZUS DRA można wykazać składki opłacane za pracownika oraz wspólnika spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy zakup samochodu w leasingu operacyjnym jest korzystniejszy pod względem podatkowym od zakupu samochodu na kredyt?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi zawarcie umowy "leasingu zwrotnego"?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie świadczenia przysługują pracownikowi za pracę wykonywaną w niedzielę lub święto?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jakie zabezpieczenia należy stosować podczas rozładunku autocysterny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Jak na gruncie podatku od nieruchomości opodatkować budynki, w których magazynowane są pożywki dla pszczół?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy refakturować na kontrahenta niemieckiego usługę transportową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak prawidłowo naliczyć podatek dochodowy od wyegzekwowanego wynagrodzenia przez komornika sądowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo wypełnić deklarację VAT-7, która nie pozwala na wpisanie większej kwoty w poz. 22 od kwoty w poz. 21?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaliczyć do przychodów podatkowych credit note dokumentującą przyznany rabat?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczyć dochody z pracy wykonywanej w Nigerii dla holenderskiego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ująć w kosztach opłatę wstępną w ramach leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak wykazać w sprawozdaniu Rb-PDP skutki udzielonych ulg i zwolnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Kiedy pracodawca zatrudniający niepełnosprawnych pracowników ma obowiązek złożenia deklaracji do PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Na jakiej podstawie pracownikowi zatrudnionemu u kilku pracodawców przysługuje wynagrodzenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Na jakim koncie ująć opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jaki sposób opodatkować przejęcie nieruchomości w zamian za niespłaconą pożyczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w kosztach wydatek na zakup dzieła sztuki od Polki, która mieszka na Ukrainie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy jest możliwe ponowne utworzenie pomocy nauczyciela w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy kwota pobrania stanowi przychód brokera, który świadczy usługi kurierskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy możemy wystawić ubezpieczycielowi fakturę bez VAT na koszty sądowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy musimy naliczyć VAT o przekazanych naszym dealerom tablic reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy uzyskać zgodę na usunięcie kocanek piaskowych z terenu inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy nauczycielowi można zaliczyć okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na 1/2 etatu można powierzyć dodatkowo zastępstwo za innego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy opłaty za wydanie odpisów i kopii dokumentów członkom spółdzielni korzystają ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo wystawić fakturę przed dniem powstania obowiązku podatkowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z duplikatu faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien opodatkować najem mieszkań?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy pracownik wezwany do pracy w dniu wolnym powinien podpisać listę obecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy sprzedaż działki budowlanej nabytej w drodze spadku podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy w latach 70. można było budować kotłownie węglowe blisko zabudowań mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Gall Marek | Aktualne

Czy w ramach jednego stosunku pracy pracownik niepedagogiczny może mieć przydzielone dwa stanowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione na nabycie tablic reklamowych przekazywanych dealerom stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie wypłacone z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów używania samochodu w delegacji oraz poruszania się po mieście będzie kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować prace projektowe zespołu budynków mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży magazynu o modzie w Internecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak ewidencjonować na kasie rejestrującej sprzedaż używanej odzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne