Questions and answers

Czy obowiązuje ulga na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy pracownik powinien przedłożyć pracodawcy dokument świadczący o tym, że przysługuje mu prawo do 270 dni zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jaki sposób opodatkować nagrody wydane klientom w ramach sprzedaży premiowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zapłata podatku od ineruchomości za inny podmiot może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż działek uzyskanych z podziału innej działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób ustalić dochód z tytułu sprzedaży partycypacji mieszkania w TBS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy spółka cywilna prowadząca magazyn powinna co miesiąc wyceniać produkcję niezakończoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy w jednym zakładzie pracy mogą obowiązywać dwa systemy czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób określić moment powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług sprzedaży wysyłkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak zaksięgować operacje związane z wystąpieniem wspólnika ze spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Czy dodatek motywacyjny uwzględnia się w podstawie wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak prawidłowo wykazać liczbę uczniów na podstawie zestawienia zbiorczego przekazanego do SIO?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wypłacone wspólnikom diety i ryczałt za nocleg będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługujący niepełnosprawnemu pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

W której rubryce PKPiR wpisać odpis na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować usługę dystrybucji gorącej wody w systemach grzewczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Co w karcie ewidencji odpadu oznacza, że odpad posiada procentową zawartość PCB?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT o zakupu prezentów przekazanych pracownikom na spotkaniu opłatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie dane osobowe pracowników pracodawca może przekazać firmie zewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

W jaki sposób należy liczyć godziny nauki młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak należy ustalić podstawę opodatkowania wniesienia wkładu do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę za usługę internetową świadczoną przez kontrahenta z terenu UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT udzielenie pracownikowi krótkoterminowej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zwrot opłat za wydanie interpretacji indywidualnej stanowi przychód czy zmniejszenie kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Klemens Dominik | Aktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż wkładu budowlanego wniesionego na poczet budowy domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy zakład wulkanizacji opon powinien mieć zezwolenie na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób poprawnie wyliczyć limit przejścia na VAT(utraty zwolnienia)?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracownik zachowa ciągłość zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Kiedy ZUS może odmówić wypłaty zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy stowarzyszenie staje się czynnym podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy kopie faktur uregulowanych przez klientów przelewem powinny być przez nich podpisane?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pożyczka udzielona fundacji przez osobę fizyczną podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jaką datą zaksięgować w PKPiR prowadzonej metodą memoriałową rachunki za prąd?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik może skorygować błąd polegający na niewłaściwym numerze NIP na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży oleju rzepakowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo do odliczenia VAT od kosztów obsługi prawnej procesu konsolidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracownikowi, który przechodzi na zasiłek przedemerytalny przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Kiedy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę za porozumieniem stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy w regulaminie pracy należy zawrzeć zapis o godzinach przyjęć pracowników przez dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy zatrudnionej na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak ustalić podstawę opodatkowania w PCC, jeśli sprzedaży dokonano w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak zaksięgować częściowe przerzucenie na podwykonawców kosztów kary umownej ?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy Komisja konkursowa może zadecydować, aby drugi i trzeci etap konkursu odbyły się w tym samym dniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy aby odsetki od kredytu zaliczyć do kosztów musi on być zaciągnięty na działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy faktury wystawiane w złotówkach, a opłacane w walucie obcej, generują różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować koszty wysyłki czasopisma specjalistycznego, które opodatkowane jest 5% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaki kurs waluty zastosować dla faktury dokumentującej opłaty za przejazd słowackimi autostradami?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy umorzona część wierzytelności stanowi koszt podatkowy przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy aport do spółki komandytowo-akcyjnej, dokonany dnia 30 grudnia 2013 r., podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie są wymagania dla schodów ażurowych stosowanych w zakładach produkcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

W jaki sposób opodatkować wynagrodzenie pracowników z Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne