Questions and answers

W który okresie rozliczeniowym podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu przekazanie zakupionych wyrobów na świąteczne spotkanie z pracownikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy w grudniu 2013 r. oraz w styczniu i lutym 2014 r. podatnik może odliczać pełny VAT od rat leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu dostaw wysyłkowych dokonywanych za zaliczeniem pocztowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy sprzedaży licencji bezterminowych i terminowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy wolontariusze pracujący na budowie muszą przechodzić szkolenia bhp oraz badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jaką stawkę VAT powinien zastosować podatnik do sprzedaży używanych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy budynki wybudowane na cudzym gruncie podlegają amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Od jakiego dnia należy liczyć odsetki za zwłokę należne z tytuły zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo dokonać obowiązkowej korekty kosztów na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Cy pracodawca może podpisać umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie z 9 pracownikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu sprzedaży lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaki dokument i do kiedy musi złożyć w urzędzie mały podatnik, które chce przejść na rozliczenia kasowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

W jaki sposób skorygować błąd polegający na zakwalifikowaniu ulepszenia do samodzielnych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak postąpić w przypadku błędnego zaliczenia zwiększenia wartości budynku jako odrębny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik, który dokonał w 2013 r. wypłaty na rzecz zleceniobiorcy powinien sporządzić PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży napoju bezalkoholowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Wg jakiego kursu rozliczyć koszt nabycia usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy jednostka budżetowa - Dom Pomocy Społecznej - powinna wystawiać faktury za utrzymanie mieszkańców?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy od przekazanego katalogu informacyjnego o wartości 100 zł należy odprowadzić VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego pracownicy powracającej z urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Kiedy nierezydenci mają prawo do wspólnego opodatkowania swych dochodów w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak potraktować zakup kalendarzy ściennych przez podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

W jakiej wysokości pobrać podatek od wynagrodzenia wypłacanego obywatelowi Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi młodocianemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż lokalu użytkowego zakupionego w 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak udokumentować otrzymanie częściowej płatności z tytułu wykonanej usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak odliczyć VAT od faktury wystawionej w 2013 r., którą otrzymałam w 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy można odliczyć VAT z faktury otrzymanej 4 grudnia, jeśli towar trafił do magazynu 25 listopada?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podlegają zwolnieniu z opodatkowania przychody klubu sportowego wydatkowane na remont jego siedziby?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Gumola Mariusz | Aktualne

Jakich odliczeń można dokonać w PIT-28?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy rolnik może dzierżawę ziemi pod wiatraki rozliczać ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jakie opłaty i formalności należy spełnić przy założeniu działalności ubezpieczeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy agent ubezpieczeniowy może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT na mocy art. 113 ust. 1 u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

Pod jaką datą powinny być księgowane faktury prognozy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Jakie wymogi w zakresie rachunkowości należy spełnić, aby wysyłać klientom faktury mailem w formacie PDF?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2015 r., Kiedyk Małgorzata | Aktualne

Jak należy opodatkować przychody z odpłatnego zbycia infrastruktury sanitarnej na rzecz gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik powinien rozliczyć korektę WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do zwrotu podatku VAT z tytułu zakupu elementów drewnianych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jak amortyzować oświetlenie stanowiące inwestycję w obce środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jakie będą skutki podatkowe przekazania paczek świątecznych pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż ciągnika siodłowego, który nie został wprowadzony na stan środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy prawa autorskie nabyte wraz ze spotem reklamowym należy przyjąć jako wartości niematerialne i prawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Olszewska Ewelina | Aktualne

Czy cesja wierzytelności na osoby trzecie z tytułu wynagrodzenia należnego wykonawcy, jest zgodna z p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jak rozliczać przejęcie umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczać odsetki od lokat założonych przez spółkę komandytowo-akcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jakim koncie należy zaksięgować nieodpłatne przekazanie biletów do kina?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy wynajmujący sale lekcyjne w budynku szkoły podstawowej może zamontować w nich sprzęt audiowizualny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy art. 36a i 36b p.z.p. uniemożliwia zlecenie całości zamówienia podwykonawcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy w uldze rehabilitacyjnej można odliczyć tylko kwoty faktycznie poniesione na używanie samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak podatkowo rozliczyć stan produktów przy przejściu z PKPiR na księgi handlowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć spotkanie szkoleniowo-integracyjne po stronie organizatora oraz uczestników?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na czas określony od września do czerwca przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy dokonać korekty proporcji rocznej, jeżeli zmieniła się z 87% na 90%?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne