Questions and answers

Jaką stawką VAT opodatkować koszty wysyłki czasopisma specjalistycznego, które opodatkowane jest 5% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaki kurs waluty zastosować dla faktury dokumentującej opłaty za przejazd słowackimi autostradami?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy umorzona część wierzytelności stanowi koszt podatkowy przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy aport do spółki komandytowo-akcyjnej, dokonany dnia 30 grudnia 2013 r., podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie są wymagania dla schodów ażurowych stosowanych w zakładach produkcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

W jaki sposób opodatkować wynagrodzenie pracowników z Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do dostawy do Macedonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy żona zmarłego nauczyciela może wystąpić o uznanie choroby męża za chorobę zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć w kosztach podatkowych nabycie przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy agencja reklamy może równolegle prowadzić działalność w postaci agencji pracy tymczasowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy agencja pracy tymczasowej może pobierać prowizje, jeśli pracownik na stałe zostanie zatrudniony u zlecającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób ująć w PKPiR reklamację wadliwego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy instytucja kultury prowadząca uniwersytet III wieku może zastosować obniżoną stawkę podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Po jakim czasie przedawniają się nadpłaty z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Czy gabinet lekarski znajdujący się w placówce oświatowej powinien być opodatkowany podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy należy wykazywać import towaru z Chin, jeśli sprzedający zapłacił cło?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT przekazanie samochodu spółki na cele prywatne wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak od 1 stycznia 2014 r. rozliczać na gruncie VAT usługi teletechniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo zmienić kod tytułu ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy otrzymanie pożyczki do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT częściową zapłatę w ramach WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować nabycie prawa wieczystego użytkowania zabudowanego gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT transakcję łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakiej wysokości świadczenia chorobowe przysługują pracownikowi, który uległ wypadkowi w drodze do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W którym miesiącu należy wystawić fakturę sprzedażową dotyczącą refaktury kosztów eksploatacji wynajmowanego lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo refakturować koszty energii za okres przypadający na przełomie 2013 i 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę z tytułu nabycia certyfikatów produktowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zwrot towaru dokonany na rzecz węgierskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać rozchodu towaru, który na magazyn trafia w różnych partiach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć w kosztach podatkowych składkę ZUS pobraną przez komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak najkorzystniej dla celów VAT przeprowadzić likwidację i podział majątku spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy od usługi naprawy samochodu spółka polska ma obowiązek rozliczenia podatku w ramach importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy stacja rozładunku substancji niebezpiecznych musi być wyposażona w tacę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jaka jest definicja usługi uszlachetniania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy decyzja ZUS jest niezbędna pracodawcy do wypłaty odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy umowa o korzystanie ze zdjęć zawarta pomiędzy osobami fizycznymi podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób obciążyć przewoźnika, jeśli to z jego winy nastąpiło opóźnienie w dostawie towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaki powinien być prawidłowy obieg dokumentów kasowych między gminą a OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2014 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy klatki bezpieczeństwa przeznaczone do transportu ludzi podlegają Transportowemu Dozorowi Technicznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2014 r., Majer Roman | Aktualne