Questions and answers

Jak w PKPiR zaksięgować gratisy dodawane klientom do zakupów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy, której minęło 10 lat zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy ubezpieczenie od leczenia szpitalnego można zaliczyć do kosztów podróży służbowej pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dla WNT zarówno moment powstania obowiązku podatkowego, jak i moment odliczenia VAT jest ten sam?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wykupując samochód osobowy z leasingu przy obecnym stanie prawnym mamy prawo odliczyć cały VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie wystąpią zmiany dla podatników świadczących NW usługi od 1 stycznia 2014 r. w stosunku do 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może wystawiać faktury na sędziowanie meczy sportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy można zaliczyć do kosztów kwotę gwarancji ubezpieczeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2014 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy premię prowizyjną należy uwzględnić przy obliczaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy w spółce z o.o. można zatrudnić żonę głównego księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy można zawrzeć umowę zlecenia trwającą jeden dzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak zatrudnić pracownika, aby nie stracić możliwości opodatkowania kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy pracodawca powinien wystawić pracownikowi świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy podmiot, który wytwarza odpady złomu, potrzebuje pozwolenia na ich transport do punktu skupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy nadleśnictwo ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej zakup prezentów dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za wybudowanie parkingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy ZUS może zaliczyć wpłaty składek na poczet przedawnionych należności z tytułu składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób (wg jakich zasad) spółka powinna przeprowadzić wycenę kredytu obrotowego w EUR na dzień bilansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych fakturę zakupową z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy bon podarunkowy otrzymany przez pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim podlega składkom na FP i FGŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym momencie rozpoznać przychód podatkowy z tytułu eksportu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki jest limit do przejścia na podatnika VAT, jeżeli w tym samym dniu podatnik otworzył i zawiesił działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości zakupionej w 2006 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak w PKPiR zaksięgować sprzedaż doładowań do telefonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT korektę faktury eksportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy dokumenty dotyczące służby przygotowawczej można przechowywać w aktach osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kiedy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT WNT fakturowane częściowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczycielka, która korzysta z urlopu macierzyńskiego nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT przychód z najmu lokalu użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Skradziono w firmie samochód.

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury prognozy za energię elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

W jakim terminie podatnik może odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jakich sytuacjach urząd skarbowy może odroczyć wypłatę zwrotu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT dostawę na rzecz firmy niemieckiej, jeśli towary nie zostały wywiezione poza terytorium Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku usług sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie świadczenia chorobowe przysługują pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Z jaką stawką VAT należy sprzedaż w 2014 r. samochód wprowadzony w 2013 r. do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Po jakim kursie należy przyjąć do magazynu towar dostarczony w ramach WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przeniesienie własności lokali mieszkalnych w zamian za zwolnienie z długu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy wszystkie urządzenia należy wprowadzić do ewidencji jako jeden zbiorczy środek trwały "wyposażenie siłowni"?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2014 r., Klemens Dominik | Nieaktualne