Questions and answers

Jakie dokumenty są wymagane do potwierdzenia dostawy towaru po zmianach w VAT w 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy spółka powinna wystawić fakturę VAT na odsetki od pożyczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy brak kodu na zwolnieniu lekarskim oznacza nowy okres zasiłkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Kiedy podatnik ma obowiązek wystawienia faktury w przypadku usług o charakterze ciągłym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy nauczyciel, który stawił się do pracy pod wpływem alkoholu traci prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy z upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej mogą być przyznawane stypendia szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć PIT-28 za 2013 r. z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy firma posiadająca kilka oddziałów musi wystawiać kartę przekazania odpadu na każdy oddział osobno?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak zaksięgować faktury za leasing finansowy samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne po zmarłym nauczycielu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy spadkobierca może być obciążony za zmarłego podatnika podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy na gruncie PCC istnieje limit dotyczący udzielania pożyczek w gotówce, pomiędzy osobami fizycznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy sprzedając samochód osobowy będący środkiem trwałym mogę nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy w spółce osobowej można dokonać konwersji zobowiązań na wkład?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie są konsekwencje karnoskarbowe nie ujęcia faktur sprzedaży w księgach oraz w deklaracjach?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Według jakich zasad podatnik ma prawo do odliczenia VAT od leasingu operacyjnego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odprawy rentowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie wymiar przerwy przysługuje pracownikowi niepełnosprawnemu wykonującemu pracę powyżej 6 godzin na dobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu refaktury za ogłoszenia reklamowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR zaksięgować PCC zapłacony w związku z zakupem towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy w usługach budowlanych dochodzi do wykonania usługi w wyniku zmian w VAT w 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Od kiedy należy opłacać składkę zdrowotną za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Kiedy można mówić o kompleksowości usługi organizacji wyjazdu służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Pod jaką datą należy każdą z transakcji (EXW, DAP i CPT) ująć w rejestrach VAT w opisanych przypadkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jak dokonać wyceny, jeśli towar sprzedawany jest do klienta krajowego w walucie euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jakie skutki wywołują na gruncie VAT zaliczki wpłacane z tytułu WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy jeśli oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską, wówczas ulga prorodzinna przysługuje każdemu z rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie są zasady rozliczania na gruncie VAT usług ciągłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy należy zapłacić PIT-4 od wynagrodzeń za grudzień danego roku - w styczniu, czy w lutym roku kolejnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy naliczanie opłaty produktowej za rok 2013 odbywa się na takich samych zasadach jak za rok 2012?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić PIT-11 dla pracownika, który ponad pół roku przebywał w delegacji w Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować usługi gastronomiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości w przypadku lokalu będącego przedmiotem umowy użyczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy sprzedaż samochodów w 2014 r. będzie możliwa według procedury VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy powstaną różnice kursowe w sytuacji, gdy zapłata za fakturę wyrażoną w dolarach nastąpiła w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy powracającej z urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy bank, jako podmiot świadczący usługi bankowe może rozesłać do firm z terenu działania banku oferty produktowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Żygadło Agnieszka | Nieaktualne

Czy NIP UE wygasa po pół roku od niewykonywania czynności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Na podstawie jakich dokumentów można ująć w kosztach podatkowych opłaty eksploatacyjne związane z najmowanym lokalem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jaka jest odpowiedzialność pracownika służby bhp, który nie zgłosił wypadku przy pracy do GUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

W którym momencie postępowania zamawiający powinien wezwać wykonawców do złożenia ofert dodatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy przekazanie paczek dla zleceniobiorców podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy rodzinie po zmarłej nauczycielce przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy w 2014 r. podatnik może odliczać od paliwa 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy od stycznia 2014 r. podatnik może odliczyć 100% VAT od faktur zakupu paliwa i zakupu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dla usługi serwisowej wraz z opróżnianiem przydomowej oczyszczalni można zastosować stawkę VAT 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy do każdej sprzedaży prowadzonej przez Internet dla osób fizycznych należy wystawiać fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne