Questions and answers

Czy należy opodatkować przekazane w ramach reklamy produktu na wystawę kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy nauczycielowi kontraktowemu zatrudnionemu na pełny etat można wręczyć wypowiedzenie zmieniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik musi posiadać zaświadczenie diagnosty o tym, że samochód spełnia warunki do uznania go za ciężarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy posiadanie ksera CMR umożliwia zastosowanie stawki 0% przy WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany do zgłoszenia jej do PIP i PIS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Czy przekazanie zdjęć do IPN generuje przychód z nieodpłatnych świadczeń dla autora?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy transakcja między dostawcą belgijskim a spółką polską to WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy urząd gminy ma obowiązek księgowania nadpłat z tytułu dochodów budżetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Czy wdowie po byłym dyrektorze szkoły należy wypłacić świadczenie z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wystawienie dokumentu OT ma wpływ na różnice kursowe w przypadku leasingu wyrażonego w walucie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy w związku z awansem pracownika należy sporządzić aneks do umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zakład pracy może dofinansować pracownikowi gimnastykę leczniczą z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Gdzie powinien opodatkować uzyskane odsetki rezydent podatkowy Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na wspólnikach po likwidacji firmy usługowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie przedmioty uzupełniające mogą być realizowane w liceum ogólnokształcącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Zielińska Agnieszka | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe powstaną w związku z dokonaniem zapłaty w euro za faktury wystawione w złotych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć transakcję trójstronną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo naliczyć odsetki ustawowe od wypłaconej nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak prawidłowo uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy dopłata do najniższego wynagrodzenia powinna być uwzględniona w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę na podstawie art. 53 § 1 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Kiedy pracownica będzie mogła skorzystać z nowego urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Kiedy pracownik pobierający emeryturę powinien rozwiązać stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Kiedy rozpoznać przychód w przypadku obrotu wierzytelnościami?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Kiedy w stosunku do pracownika można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy wyjazd pracownika jest podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy wykazać obrót za wynajem, jeśli najemca opóźnia się z zapłatą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto może ubiegać się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć koszt zainstalowania klimatyzacji w wynajmowanym lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W którym momencie można ująć w kosztach podatkowych nieściągalną wierzytelność?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Z jaką stawką należy sprzedać całą nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Z jaką stawką powinniśmy wystawić fakturę na kontrahenta z Norwegii za dostawę zbiorników stalowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2013 r., Małecki Paweł | Aktualne

Czy 183 dzień przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim jest dla niego dniem płatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy darowizna sprzętu otrzymanego również w drodze darowizny podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy do dochodu rodziny należy doliczyć gospodarstwo rolne oddane w dzierżawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły musi uwzględnić wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy możemy odliczać VAT od nabywanych przez nas testerów produktów oraz reklamówek jednorazowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT wydatków na zakupy reprezentacyjne dla kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można potraktować to jako dochód utracony w części?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy należy naliczać VAT od żeli owocowych, przekazanych klientom podczas spotkania marketingowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pobieranie opłaty manipulacyjnej za zwrot biletu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu u źródła nabycie licencji do wykorzystania zdjęć z zagranicznych banków fotografii?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy powinno wliczyć się do dochodu rodziny, dochód z gospodarstwa rolnego, które wnioskodawca oddał w dzierżawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy prowadzenie pizzerii jest w świetle przepisów działalnością usługową uciążliwą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy przepisy prawa oświatowego określają zasady tworzenia klas łączonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy wartość remanentu początkowego jest uwzględniana przy liczeniu dochodu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione w związku promocyjnym otwarciem restauracji stanowią koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zakład budżetowy może odliczyć VAT z faktury za użytkowanie stacji uzdatniania wody, wystawianej przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne