Questions and answers

Czy w związku ze sprzedażą działek, podatnik powinien zapłacić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zorganizowanie przez fundację spotkania stanowi działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż materiałów konferencyjnych (USB, skoroszyty, itp.) podatnikowi UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkowane są usługi przeglądów kominiarskich oraz udrożnień przewodów kominowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak dokonać wyceny spłaty raty kredytu, jeżeli kredyt był uruchamiany w 3 transzach w różnych dniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaki kurs przyjąć do wyceny kosztu wyrażonego w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak należy udokumentować obciążenie najemcy kosztami paliwa i opłat za przejazd drogami publicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak opodatkować darowiznę na rzecz Fundacji Prywatnej w Austrii?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2013 r., Postrzech Łukasz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługę wymiany wentylatora w agregacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak stworzyć prawidłowy harmonogram czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2013 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jak udokumentować ponowną wysyłkę towaru do klienta, jeśli towar pierwotnie wysłany nie dotarł do niego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy dla studenta, który przychodzi na miesięczną praktykę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2013 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Kiedy powstaje przychód w przypadku sprzedaży komisowej książek?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Kto ponosi koszt spopielenia zwłok dzieci martwo urodzonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2013 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

W jaki sposób można zarządzać farbami drukarskimi, których termin ważności upłynął?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2013 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

W jaki sposób powinna się rozliczyć osoba pobierająca rentę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób wycofać środek trwały z działalności podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Z jaka datą należy zapisać w KPiR wpłaconą i zaewidencjonowaną w kasie fiskalnej należność za usługę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2013 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

W jaki sposób prezentować w sprawozdaniu rocznym koszty wejścia na rynek NewConnect?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2013 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy darowane przez Miasto ruchomości powinny być opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy diety wypłacone byłemu pracownikowi zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy dochodzi do wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy istnieje konieczność korekty VAT od niezapłaconych faktur opodatkowanych w procedurze odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Ciepłucha Artur | Nieaktualne

Czy kierownik SP ZOZ-u ma termin na złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy ochotnicza straż pożarna może nieodpłatnie zbierać złom na cele statutowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy podatnicy mają obowiązek wykazywać na fakturze informacje o kosztach gospodarowania odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pomniejszenie WNT należy wykazać w kwietniu, gdy została wystawiona faktura na skonto przez kontrahenta z Unii?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu w weekendowym systemie czasu pracy można zlecić pracę w innym dniu tygodnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy składkę na rzecz KRUS można odliczyć od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy świadczenie usług przedstawiciela handlowego można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż książki na CD?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie procedury obowiązują podatnika, który chce dokonać sprzedaży samochodu na Białoruś?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć wyjazd pracownika niebedący podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak pracodawca powinien prawidłowo ustalić terminy wypłaty wynagrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak zakwalifikować odpady komunalne segregowane metodą suche i mokre?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Kiedy pracodawca możne skrócić odpoczynek tygodniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje prawo do odprawy rentowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Komu przysługuje prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Który z organów jest właściwy do wydania decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

W jakiej wysokości pracodawca może dokonać potrącenia z nagrody jubileuszowej pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w kosztach podatkowych zakup pompy do cysterny, która jest przedmiotem leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Co może zrobić pacjent w przypadku podejrzenia błędu medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2013 r., Lenczowska - Soboń Katarzyna | Aktualne