Questions and answers

Jaki kod PKD powinna zgłosić osoba wykonująca działalność jako nauczyciel akademicki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób wyegzekwować od palących odpracowanie czasu pracy poświęconego na palenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wniesiona do nowo utworzonej spółki zorganizowana część przedsiębiorstwa podlega amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z otrzymanego duplikatu faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować w CIT otrzymaną dotację dotyczącą zakupu WNiP oraz pozostałych kosztów operacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Co jest podstawą dla obliczenia należnego pracownikowi dodatku za pracę w porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy scan faktury daje podatnikowi możliwość odliczenia podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wystawienia PIT -8C w przypadku śmierci pracownika, któremu została umorzona pożyczka?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nauczycielowi za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej może wystawiać rachunki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób księgować faktury VAT do rejestru w 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak podatnik powinien fakturować odwrotne obciążenie towarów z załącznika nr 11 do ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kto może reprezentować spółkę podczas kontroli podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak opodatkować VAT świadczenie usług inżynierskich na terytorium Szwajcarii na rzecz CERN?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy posiadanie numeru REGON jest wymagane przy rezygnacji z bycia rolnikiem ryczałtowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy wydanie pozwolenia na budowę domu pomocy społecznej podlega opłacie skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2014 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Jaki jest termin wejścia w życie regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2014 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie dolegliwości chorobowe upoważaniają nauczyciela o możliwość starania się o stwierdzenie choroby zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2014 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak kwalifikować poszczególne środki trwałe składające się na instalację zasilania gazem ziemnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć wniesienie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowo-akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak amortyzować lokal i garaż przeznaczony do wykorzystania przez prezesa spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak traktować przepisy o obowiązkowej korekcie kosztów w przypadków kosztów bezpośrednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć oferowanie pracownikom programów kafeteryjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć zagraniczną podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy obowiązkowe szkolenie okresowe bhp należy uznać za czas efektywnie przepracowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy wspólnota mieszkaniowa może być stroną w postępowaniu o wydanie decyzji wz i decyzji pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2014 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Ile trwa procedura zmiany mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2014 r., Kamińska Anna | Aktualne

W jaki sposób ustalić wynagrodzenie pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy rozbudowa budynku musi być bezwzględnie związana funkcjonalnie z istniejącym budynkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy naprawę murków oporowych przepustów należy zakwalifikować jako remont czy bieżącą konserwację?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia mogą wykonywać prace szczególnie niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2014 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy niedokonanie obowiązkowej korekty kosztów obliguje do zapłacenia zaległego podatku wraz z odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak długo należy przechowywać dokumentację oceny ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy powstaną różnice kursowe przy płatności w PLN?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy roczne karty wynagrodzeń pracowników należy przechowywać w formie papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2014 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Czy oprogramowanie może być przedmiotem najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w kosztach podatkowych oprogramowanie komputerowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów uzyskiwanych z tytułu „prac demontażowych instalacji elektrycznych”?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można przenieś decyzję o warunkach zabudowy, jeśli na jej podstawie wydano pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2014 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jak ująć w PKPiR otrzymanie faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy i w jaki sposób można „zmusić” projektanta do uzupełnienia wykonanego projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2014 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Kiedy należy rozliczyć VAT należny i naliczony od WNT, związanego z prenumeratą czasopisma z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak traktować na przełomie roku niezapłacone faktury w przypadku podatnika płacącego zaliczki uproszczone?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy aport spółki z o.o. do spółki komandytowo-akcyjnej podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jakim terminie trzeba złożyć korektę VAT dotyczącą przeterminowanej zapłaty za fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2014 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne