Questions and answers

Kiedy pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2013 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Kto odpowiada za środki trwałe w urzędzie gminy, wójt, czy wójt ze skarbnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Kto powinien pobierać zyski z wynajmu sal w budynku szkoły przekazanemu stowarzyszeniu przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2013 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Kto powinien ponieść koszty na dostosowanie lokalu przeznaczonego do wynajmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2013 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

W jakiej formie pracodawca powinien powierzyć pracownikowi wykonywanie dodatkowych czynności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jakiej wysokości nauczycielowi mianowanemu należy wypłacić odprawę w związku z likwidacją przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć przychód uzyskany częściowo w pieniądzu, a częściowo w towarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć rachunek za zorganizowanie praktyk studenckich?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2013 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

W jaki sposób SP ZOZ podlegający zwolnieniu z VAT powinien "refakturować" koszty za energię elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić dochód ze sprzedaży mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy art. 37 ust. 1 lit. f u.o.f.p. dotyczy również opłaty za użytkowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Kozłowski Andrzej J. | Aktualne

Czy część zamienna zamortyzowanej maszyny, może stanowić odrębny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy dodatek specjalny przyznany z projektu UE należy wliczyć do podstawy nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy faktura za nocleg powinna być wystawiona na urząd czy na delegowanego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy jednostka samorządu terytorialnego może udzielić dotacji dla stowarzyszenia na stypendia dla uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Kozłowski Andrzej J. | Nieaktualne

Czy koszt biletu lotniczego zakupionego dla syna, może stanowić koszt podatkowy w działalności ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy kwota odpisu na ZFŚS powinna być zaokrąglona do pełnych złotówek?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy może złożyć korektę deklaracji za poprzednie lata, w celu skorzystania z ulgi na dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nieodpłatne świadczenie jurora na festiwalu spółka (organizator) może zaliczyć do przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nieruchomość wycofaną ze spółki cywilnej małżonków, można wynajmować w ramach najmu prywatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy od wartości zakupionych i przekazanych nagród należy naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy otrzymanie mienia zabużańskiego generuje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnik powinien wystawić fakturę wewnętrzną w związku z przekazaniem obrazu kontrahentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podział majątku oraz jego spłata przez jednego z byłych małżonków podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy postanowienia zawsze należy doręczyć ustanowionemu w sprawie pełnomocnikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przychód z tytułu umowy o dzieło może spowodować zawieszenie emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Czy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z drogą podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż zabudowanej nieruchomości będzie zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy szkoła, do której nauczycielka została przeniesiona zobowiązana jest do wydania jej świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy transakcja dokonana przez podatnika stanowi import towarów, czy WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w liceum ogólnokształcącym dodatkowym przedmiotem uzupełniającym może być przedmiot wiedza o społeczeństwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w przypadku pobytu w ZOL można mówić o zmianie miejsca zamieszkania klientki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy z budżetu jednostek samorządu terytorialnego mogą być udzielane pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Glumińska-Pawlic Jadwiga | Nieaktualne

Ile wynosi tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczo-wychowawczych w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Zielińska Agnieszka | Aktualne

Ilu uczniów powinna liczyć klasa w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Zielińska Agnieszka | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe rodzi wykup przedmiotu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych wywoła najem za symboliczną złotówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie są podstawy prawne udzielania pożyczek z budżetu jednostek samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Glumińska-Pawlic Jadwiga | Nieaktualne

Jakie wydatki można uznać za wydatki na cele mieszkaniowe, aby nie stracić prawa do ulgi mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy obliczyć wynagrodzenie przysługujące pracownikowi za czas szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Jak należy potraktować transakcję zakupu towaru przez podatnika od firmy holenderskiej z polskim NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy rozliczać w VAT obrót złomem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne