Questions and answers

Kiedy należy wystawić fakturę VAT za usługi pośrednictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Kiedy pracownik ma prawo do zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jaki sposób opodatkować świadczenie wypłacane przez amerykański Zarząd Ubezpieczeń Społecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe dla nauczycielki za czas urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Co oznacza misja i wizja jst w finansach publicznych i czym się one różnią?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy członkowie komisji przetargowej muszą każdorazowo w dniu otwarcia ofert wypełnić i podpisać druk ZP-1?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy można rozliczać koszty związane z eksploatacją prywatnych samochodów bez konieczności prowadzenia "kilometrówki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy wykonywać pomiary stężenia glikolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Czy nauczyciel dyplomowany posiadający uprawnienia emerytalne może przejść w stan nieczynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi, który uczestniczy w zagranicznym szkoleniu dyrektor szkoły powinien udzielić płatnego urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy ojciec dziecka będący pracownikiem ma prawo do urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy podatnik musi stosować na fakturach pełne nazwy odbiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik powinien wystawiać fakturę wewnętrzną na całą wartość kosztów szkoleń i naliczyć VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy podwykonawcy świadczący usługi monterskie w Niemczech, powinni zarejestrować się jako podatnicy VAT UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy ponoszone za pracownika świadczenia pieniężne stanowią jego przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracownica zatrudniona na podstawie umowy na zastępstwo może ubiegać się o urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy pracownikowi po powrocie do pracy po zwolnieniu lekarskim należy przedłużyć okres użytkowania odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy przeprowadzoną transakcję należy potraktować jako transakcję trójstronną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

Czy przy sprzedaży dochodzi do eksportu pośredniego opodatkowanego 0% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy PUP może działając w imieniu prezydenta miasta wystawić tytuł wykonawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wójt może żądać od mieszkańców utrzymania estetycznego wyglądu zabudowań oraz ogrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Czy wypadek pracownika, do którego doszło podczas zawodów sportowych może być uznany za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaką stawką VAT będzie opodatkowane wydzielenie i sprzedaż poszczególnych lokali?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży mieszanin i ciast do wytwarzania wyrobów piekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką wartość przyjąć do samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

Jak bardzo szczegółowy powinien być protokół postępowania sporządzony przez zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jakie informacje należy umieścić w formularzu ZUS Rp-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jakie są zasady obliczania podatku od środków transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła wynajęcie przez spółkę samochodu dostawczego od osoby prywatnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie szkolenia z zakresu bhp powinien odbyć prezes kierujący firmą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie świadczenia należy wypłacić funkcjonariuszowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Jak należy zrekompensować pracownikowi na stanowisku kierowcy pracę w dniu wolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak potraktować niemiecką fakturę za nocleg, która dotyczy kosztu delegacji w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi obsługi, który pracuje co drugi dzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć nabycie stali w polskiej hucie przez kontrahenta austriackiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić ostatni dzień urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić staż pracy uprawniający pracownicę do korzystania z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć urlop proporcjonalny dla pracownika niepełnoetatowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo zapewnić pracownikowi odpowiednią ilość dni wolnych od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć zapłacone za pracownika zaległe składki, które dotycząc wydawanych w przeszłości bonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak zaksięgować w księgach rachunkowych zakup ze środków ZFŚS paczek dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu usług sprzątania i porządkowania pomieszczeń biurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy przedsiębiorca może opłacać składki na zasadach preferencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Komu pracodawca może udostępnić do wglądu protokół powypadkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości z tytułu tablic reklamowych posadowionych na gruncie spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakiej formie można dokonać zmiany rodzaju umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób opodatkować członka zarządu, który posiada podwójne obywatelstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć pracownika, któremu umorzono nadpłacony zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić czy trzy spółki spełniają definicję podmiotów powiązanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w hali produkcyjnej należy umieszczać znaki drogowe przy drogach komunikacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie są wytyczne dotyczące bhp w zakładzie pracy, w którym amoniak wykorzystywany jest do celów chłodniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Kiedy należy wstrzymać wypłatę zasiłku stałego z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2013 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne