Questions and answers

Czy od wartości zakupionych i przekazanych nagród należy naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy otrzymanie mienia zabużańskiego generuje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnik powinien wystawić fakturę wewnętrzną w związku z przekazaniem obrazu kontrahentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy postanowienia zawsze należy doręczyć ustanowionemu w sprawie pełnomocnikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przychód z tytułu umowy o dzieło może spowodować zawieszenie emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Czy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z drogą podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż zabudowanej nieruchomości będzie zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy szkoła, do której nauczycielka została przeniesiona zobowiązana jest do wydania jej świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy transakcja dokonana przez podatnika stanowi import towarów, czy WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w liceum ogólnokształcącym dodatkowym przedmiotem uzupełniającym może być przedmiot wiedza o społeczeństwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w przypadku pobytu w ZOL można mówić o zmianie miejsca zamieszkania klientki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy z budżetu jednostek samorządu terytorialnego mogą być udzielane pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Glumińska-Pawlic Jadwiga | Nieaktualne

Ile wynosi tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczo-wychowawczych w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Zielińska Agnieszka | Aktualne

Ilu uczniów powinna liczyć klasa w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Zielińska Agnieszka | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe rodzi wykup przedmiotu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jakie konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych wywoła najem za symboliczną złotówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie są podstawy prawne udzielania pożyczek z budżetu jednostek samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Glumińska-Pawlic Jadwiga | Aktualne

Jakie wydatki można uznać za wydatki na cele mieszkaniowe, aby nie stracić prawa do ulgi mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy obliczyć wynagrodzenie przysługujące pracownikowi za czas szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Jak należy potraktować transakcję zakupu towaru przez podatnika od firmy holenderskiej z polskim NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak należy rozliczać w VAT obrót złomem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości będącej środkiem trwałym w likwidowanej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu dopłaty paliwowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć podstawę wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak prawidłowo wykazać w deklaracji VAT z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługę poddzierżawy gruntu rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować zwrot towaru, którego sprzedaż została udokumentowana paragonem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy należy ponownie ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy należy wystąpić z wnioskiem o przedłużenie okresu uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za wykonywanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Salachna Joanna | Aktualne

Kto może pełnić rolę opiekuna w sytuacji kiedy dziecko ubiega się o kartę rowerową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Kto powinien wypłacać pomoc na kontynuowanie nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Na jakich przedmiotach obowiązuje podział na grupy w klasach III - IV szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Od kiedy obowiązuje opodatkowanie odsetek na rachunku bankowym osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób należy dokumentować nabycie towarów ze spółki matki do oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób należy interpretować grubość linii w załączniku graficznym planu miejscowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Kamińska Anna | Aktualne

W jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania VAT od przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co może zrobić PINB względem autora ekspertyzy technicznej obiektu, jeśli opracowana została niezgodnie ze stanem faktycznym obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2013 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy bezpłatne użyczenie przez szkołę sali gimnastycznej klubowi sportowemu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy do obowiązującej pracownika umowy o pracę można zawrzeć dwa aneksy na realizację różnych zadań?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2013 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy inspektor BHP podczas kontroli na placu budowy, jest obowiązana posiadać obuwie ochronne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Czy istnieje konieczność wykonywania pomiarów ochrony przeciwporażeniowej w stacji transformatorowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy kwiaty wręczane z okazji imienin pracownikom należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne