Questions and answers

Według jakich zasad powstaje w 2014 r. obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczeń okresowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jakim trybie następuje odwołanie skarbnika gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy pakowanie w folię kanapek i ich sprzedaż zobowiązuje do rozliczania się z opłaty produktowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy mauzery można traktować jako opakowania wielomateriałowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak należy amortyzować zakupioną działalność gospodarczą w postaci biura podróży?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży okien i drzwi z montażem w obiektach budownictwa mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy spółka może odliczyć VAT od zakupu katalogów reklamujących produkcję spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jakimi danymi należy wystawić PIT 11 za 2013 r. w przypadku zmiany płci?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy termin wypłaty wynagrodzenia ma wpływ na podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy sprzedaż działki zakupionej w 2008 r. podlega opodatkowaniu w roku 2014?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można amortyzować środek trwały zakupiony w czasie zwolnienia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy opakowanie złożone z różnych rodzajów tworzyw sztucznych jest opakowaniem wielomateriałowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Która firma jest wprowadzającym produkty w opakowaniach na terytorium kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak należy prowadzić ewidencję palet drewnianych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy nota korygująca musi być potwierdzona?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy musimy wystawiać fakturę wewnętrzną przekazując kubki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo wycofać nieruchomość z likwidowanej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy rozumieć termin „kluczowe części zamówienia” w przypadku zamówień na usługi szkoleniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jakie informacje umieścić w raporcie z zakłuć za II półrocze 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych opłatę za gospodarowanie odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaki charakter powinny posiadać odpady, aby zaliczyć je do odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jaka jest maksymalna stawka amortyzacyjna dla budynku używanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować do kosztów faktury VAT za leasing?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy trzeba ewidencjonować na kasie fiskalnej sprzedaż na rzecz osób fizycznych w przypadku, gdy płacą przelewem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką opłatę skarbową należy pobrać za wydanie decyzji o przeniesieniu koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Na podstawie jakich przepisów dyrekor szkoły podstawowej ma obowiązek wprowadzenia kontroli zarządczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Co zrobić z VAT należnym z faktur korekt, których klient nie podpisał?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kto powinien potwierdzać odbiór zaświadczenia o ukończeniu turnsu dokształcania teoretycznego przez ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż części nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy nauczyciel specjalnej szkoły przysposabiającej do pracy może pozostawić uczniów bez nadzoru poza terenem szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Według jakich zasad powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu usług ciągłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

W jakim terminie należy rozliczyć fakturę korygującą zmniejszającą VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby zakwalifikować dostawę towarów jako wewnątrzwspólnotową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy kontrahent ma prawo pobierać opłatę za wystawienie faktury VAT bądź jej duplikatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką zastosować stawkę amortyzacji od kotłowni gazowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy dzwonnicę można zakwalifikować jako obiekt małej architektury?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2014 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

W jakiej odległości od stanowiska pracy powinna znajdować się toaleta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Jak, dla potrzeb szkolenia bhp, zakwalifikować pracowników wewnętrznej służby ochrony?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2014 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne