Questions and answers

Czy w takiej sytuacji pracownik uzyskuje przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Mięsok Anna | Aktualne

Czy wynagrodzenie rodziny pełniącej funkcję pogotowia wchodzi w zakres art. 192 pkt 9 u.w.r.s.p.z.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży brykietu ze słomy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do nabycia od niemieckiej firmy matki usług: administracyjnej i ubezpieczeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do usług transportowych świadczonych między krajami UE oraz poza jej obszarem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie warunki powinna spełniać działka, aby uznać ją za 'działkę budowlaną'?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Jak opodatkować zrzeczenie się darowizny na rzecz innej osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak postąpić w przypadku dokonania zwrotu do PFRON części refundacji otrzymanej w poprzednim roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć w PKPiR zmniejszenie kosztów dokonywane w związku z nieuregulowaniem należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej środki otrzymywane na realizację zadania inwestycyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Błaszko Adam | Aktualne

Kiedy podatniczka zajmująca się sprzedażą kwiatów na zlecenie od kontrahenta amerykańskiego powinna odprowadzić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy powstanie u podatnika obowiązek podatkowy z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy pracownik ma prawo do odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kto w spółce z o.o. ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Wg jakiego kursu ustalić koszt podatkowy w przypadku spłaty pożyczki wyrażonej w walucie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć sprzedaż nieruchomości na rzecz jednego ze wspólników spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2013 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy dokument uzupełniony po terminie składania ofert wykonawca może opatrzyć datą sprzed terminu składania ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może zawrzeć z pracownikiem administracyjnym odrębną umowę o pracę na stanowisku nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy dziecko może zawrzeć z rodzicem umowę użyczenia nieruchomości, aby to rodzic pobierał pożytki z wynajmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy liczba dzieci w oddziale przedszkola niepublicznego może przekroczyć 35?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy opodatkowaniu PCC podlega udzielenie pożyczki na rzecz spółki z o.o., przez małżonkę udziałowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

Czy opodatkowaniu podlega sprzedaż nieruchomości nabytej przez przedsiębiorcę w celu dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy osoba zatrzymująca zadatek ma obowiązek go opodatkować podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy PCC od umowy pożyczki udzielonej spółce przez jej wspólnika stanowi koszt podatkowy spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy przysługuje podatnikowi ulga z tytułu nabycia działki rolnej, która była już przedmiotem dzierżawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

Czy sprzedaż lokalu wniesionego aportem w 2005 r. będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Małecki Paweł | Aktualne

Czy średnią urlopową wylicza się nauczycielom za cały lipiec i sierpień?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy transakcja sprzedaży sieci ciepłowniczej będzie zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy w stosunku do zobowiązanego, który nie złożył odwołania powinno się uruchomić procedurę windykacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione z uzyskanej dotacji unijnej stanowią koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wynajem biura za granicą stanowi dla spółki polskiej import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zakłucie się igłą przez pracownika jest wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zupki spożywane przez wspólników stanowią koszty uzyskania przychodów spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka jest różnica pomiędzy kompensacją przyrodniczą a środkami minimalizującymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jaką rolę pełni placówka opiekuńczo-wychowawcza?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie kompetencje posiada komisja oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie podatki należy zapłacić w związku z transakcją zakupu prawa do wynalazku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie zmiany są planowane na gruncie VAT w zakresie dostaw wyrobów stalowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie znaczenie dla terminu przedawnienia ma ustanowiona hipoteka?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak należy interpretować powyższą sytuację?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Mięsok Anna | Nieaktualne

Jak opodatkować wygraną w konkursie polegającym na opracowaniu projektu graficznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać odpisu wierzytelności nieściągalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak prawidłowo opodatkować transakcję łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić wysokość rat na podatek od środków transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić informację, deklarację w podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak prawidłowo wystawić fakturę VAT za usługę znajdowania gruntów pod zabudowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup podnośnika dokonany w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak traktować kompensatę na gruncie przepisów regulujących obowiązkową korektę kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej korektę otrzymaną w roku bieżącym do faktury z roku ubiegłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Kiedy pracodawca ma obowiązek wypłacenia byłemu pracownikowi odprawy rentowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Kiedy pracodawca może nawiązać umowę cywilnoprawną obok istniejącego stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne