Questions and answers

Jak ewidencjonuje się w PKPiR otrzymane i zapłacone zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować dla myjni samochodowej (urządzenie)?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Zatrudnianie współmałżonka przez prezesa spółki

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy należy rozpoznać obowiązek VAT w sytuacji wystawienia faktury za opakowania zwrotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy sprzedaż mieszkania na rynku wtórnym przez osobę fizyczną jest opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kto wystawia zlecenie na badania laboratoryjne w ramach profilaktycznych badań okresowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Kto w zakładzie pracy jest odpowiedzialny za podpisanie skierowania na badania laboratoryjne w ramach medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy kurtkę przeciwdeszczową i ocieplaną można zaliczyć do odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy wykonywanie pracy na cysternach kolejowych na istniejących podestach roboczych jest pracą na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy umowa o roboty budowlane jest zawierana między wykonawcą a podwykonawcą czy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy osoba niepełnosprawna może dźwigać pakunki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy służba bhp może zostać organizacyjnie podporządkowana dyrektorowi ds. jakości, który nie jest pracodawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy rozliczać przychody oraz koszty podatkowe w przypadku świadczenia usług poza granicami kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym momencie rozliczyć korektę faktury, dokonaną na mocy porozumienia stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy oferowania tańszego paliwa pracownikom kontrahenta zobowiązuje firmę do sporządzenia informacji PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaplanować pracę w okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem obniżenia wymiaru z tytułu święta?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kiedy wykazać obowiązek podatkowy za wynajem hali produkcyjnej??

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie są nowe zasady rozliczenia VAT od nabycia towarów od podatnika z innego kraju UE w 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo dokonał odliczenia VAT z faktury za usługi marketingowe i za dozór techniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Na jakiej podstawie dyrektor szkoły przyznaje nauczycielowi wf-u dodatek za specjalizację?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie są procedury likwidacji firmy od strony podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy można naliczyć odpłatność za dom samopomocy za część miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jakie dane powinien zawierać duplikat faktury wystawionej elektronicznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować organizację zabawy karnawałowej w klubie osiedlowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy przenieść koszty opłat viaTOLL na inną firmę, skoro opłaty te nie podlegają VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Z jakim VAT-em może wykonać usługę dla kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy zakład może wystawić świadectwo pracy w przypadku nieukończonej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od kwot ponoszonych w biurze na media i telefon?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy dochodzi do dokonania dostawy i kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługi telekomunikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu trzeba opodatkować stawka 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy należy się pracownikowi zwrot kosztów dojazdu na badania?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie są zasady odliczania VAT naliczonego od usług transportowych od 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy kantory mogą korzystać ze zwolnienia na mocy art. 113 ust. 1 u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jaki sposób postąpić, jeśli właściciel nieruchomości zmarł nie pozostawiając testamentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy do otrzymanej należności należy doliczyć podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podstawą opodatkowania u nabywcy będzie wartość netto, czy wartość brutto zakupionego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Co oznacza według przepisów ustawy o VAT pojęcie płatnika VAT lub podatnika VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Postrzech Łukasz | Aktualne

Czy opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy gmina jest zwolniona z PCC przy aporcie nieruchomości do własnej spółki komunalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Na jakich zasadch podlega zwolnieniu z opodatkowania przychód ze sprzedaży nieruchomości rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kto odpowiada za palety, na których dostarczane są produkty do ich odbiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

W jakiej wartości można zaliczyć do kosztów podatkowych grunt nabyty 20 lat temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy transakcje kupna i sprzedaży towaru na Ukrainie należy wykazać w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy import próbek towarów podlega deklarowaniu jako import towarów w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne