Questions and answers

Jak na gruncie VAT potraktować przekazanie próbek leków oraz kosmetyków kontrahentowi z Arabii Saudyjskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2013 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy rozliczyć fakturę za zakup usługi internetowej z kraju spoza Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak postępować z suchym ustępem samowolnie wybudowanym przed 1994 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jak prawidłowo udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego przed urlopem bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak rozliczyć wydatki związane z nabyciem projektu wynalazczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy czas podróży służbowej pracownika, który dodatkowo pełni rolę kierowcy jest czasem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy należność pracownika z tytułu diet ulega zmniejszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Kiedy pracownikowi należy przyznać ryczałt za używanie pojazdu do celów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy pracownik socjalny nabywa prawo do kolejnego urlopu dodatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Kiedy uraz ręki może zostać zakwalifikowany jako zdarzenie wypadkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Kiedy zwrot kosztów dojazdu pracownika do pracy nie podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2013 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Kto powinien naliczać odsetki ustawowe od świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

W jaki sposób należy udokumentować, że delegowany pracownik miał zapewnione wyżywienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób opodatkować dochody uzyskane usługi wykonanej na terytorium Słowenii ale na zlecenie firmy niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik, który nabył przez Internet opony do samochodu, powinien rozliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób potraktować nabycie nasion dostarczonych przez przedsiębiorcę z Litwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy organ może wysyłać korespondencję za pobraniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Jak rozumieć określenie powierzchnia zadaszenia / powierzchnia dachu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Kiedy pracodawca ma obowiązek wypłaty diet przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

W jakim wymiarze przysługuje pracownikowi urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT pośrednictwo w zakresie rekrutacji pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2013 r., Małecki Paweł | Aktualne

Czy dla surowca o temperaturze zapłonu 55 st. C należy wykonać ocenę zagrożenia wybuchem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Czy dla utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy uzyskać decyzję wz?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2013 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może udostępnić na wniosek nauczyciela kserokopię notatki służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy jednostka samorządu terytorialnego może w przetargu kupić używany sprzęt?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2013 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy koszt spotkania biznesowego można uznać za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy można odwołać ze stanowiska pracownika w trakcie korzystania przez niego z urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2013 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy opłaty za nocleg w szkolnym schronisku młodzieżowym powinny być uregulowane uchwałą rady miejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy powinniśmy prowadzić ewidencje raportu kasowego walutowego, jeżeli klienci będą płacić w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2013 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Czy pracodawca powinien pokryć koszty ochronników słuchu, które pracownik musiał zrobić indywidualnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy projekt budowlany energetycznej linii kablowej średniego napięcia wymaga sprawdzenia przez rzeczoznawcę budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2013 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Czy rodzice nowo narodzonego dziecka mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego w tym samym czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy rolnik powinien wyłączyć grunt z produkcji rolnej jeśli zamierza postawić na nim budynek mieszkalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy spółka z o.o. może sprzedać walutę osobie fizycznej będącej jej udziałowcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy świadczenie usług medycznych podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w przypadku skierowania sprawy do TK sąd powinien zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2013 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy wskazania producenta w karcie charakterystyki są bezwzględnie wiążące?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy w sytuacji rozwiązania umowy przez jednego z konsorcjantów złożona wspólnie oferta nadal jest ważna?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2013 r., Grodzka Eliza | Nieaktualne

Gdzie opodatkować montaż wykładziny u kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Gdzie powinna być opodatkowana usługa wynajmu kabin sanitarnych, jeśli świadczona jest na terytorium Litwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką VAT spółdzielnia powinna opodatkować sprzedaż drogi bez trwałych elementów zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie kursy stosować do przeliczania transakcji wyrażonych w walucie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie są obciążenia dla firmy i pracownika zatrudnionych na kontrakt menedżerski i umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie skutki w zakresie amortyzacji wystąpią w związku z dokonaniem modernizacji budynku bez stosownych zezwoleń?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2013 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jakie warunki musi spełnić umowa dzierżawy aby była uznana za umowę leasingową na gruncie CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jaki organ powinien zająć się sprawą wypasania bydła w strefie przybrzeżnej rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo wypełnić CIT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać leasing denominowany w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę z dopiskiem "metoda kasowa odwrotne obciążenie"?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne