Questions and answers

Z jakiego pensum należy rozliczyć godziny ponadwymiarowe nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zasadnym byłoby oczekiwanie na ustalenie sprawcy nielegalnej wycinki przez organy ścigania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy można w trakcie postępowania zmienić wniosek, jeśli dotyczy innej inwestycji niż pierwotnie wnioskowano?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy jeśli ktoś jest zatrudniony na zastępstwo, może wziąć dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kiedy można uznać że doszło do sprzedaży WDT w grudniu 2020 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Przez jaki okres należy przechowywać np. karty zasiłkowe, zaświadczenia lekarskie, wnioski urlopowe i inne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy wymiana akumulatorów wymaga posiadania uprawnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Kuźmicka Agnieszka | Aktualne

Czy do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestor powinien dołączyć decyzję środowiskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Czy umowa zlecenia musi mieć w nagłówku słowo "zlecenie"?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy obsługa palnika zasilanego gazem propan-butan wymaga posiadania specjalnych kwalifikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jakie dodatki należy wypłacić lekarzowi pracującemu w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy można wygasić pozwolenie zintegrowane wydane dla zakładu, który jest w upadłości?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy powinniśmy wskazać również art. 72 ust. 1 pkt 1 u.o.o.ś. oraz/lub art. 72 ust. 1a u.o.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kiedy wezwanie do uzupełnień w postępowaniu dot. wydania decyzji środowiskowej wykracza poza ramy prawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy alimenty na rzecz matki dzieci są dochodem przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy wydatki na prace rozwojowe powinny być wykazane w JPK_VAT w pozycji właściwej dla środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak uzupełnić podstawę zasiłku chorobowego zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy na wycięcie drzewa wymagana jest decyzja środowiskowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Jaka jest minimalna powierzchnia klapy dymowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy trawnik jest gruntem rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy kolizja z planowaną autostradą może być podstawą do odmowy wydania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Kiedy można odliczyć VAT w przypadku duplikatu faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy dostawa betonu gotowego do wylania jest objęta mechanizmem podzielonej płatności i podlega oznaczeniu GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT z faktur, które dokumentują wynajem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z tytułu nabycia towaru, jeśli otrzymano fakturę, ale nie otrzymano towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy można odliczyć VAT od usługi zamieszczenia ogłoszenia w prasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury dotyczącej zakupu gotowych posiłków dla gości hotelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy można odliczyć VAT od faktury z tytułu opłaty wstępnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy w związku z nabyciem usługi najmu krótkoterminowego można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kto może wybrać rozliczanie kwartalne VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy firma może odliczyć VAT z faktur za posiłki dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej i czy można taką zgodę wycofać?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od faktur dokumentujących zakup paliwa za pomocą karty paliwowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatek naliczony od nabycia usług gastronomicznych podczas spotkania integracyjnego podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy uproszczone postępowanie legalizacyjne organ wszczyna z urzędu czy na wniosek inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy uzgodnienie projektu budowlanego przez rzeczoznawcę do spraw BHP jest obecnie wymagane?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

Jak powinno wyglądać prawidłowe ustalenie opłaty dzieci i wnuków za pobyt mieszkańca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2021 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W którym miesiącu powinniśmy wykazać eksport?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2021 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy pompa w studni głębinowej musi być zamontowana na stałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy pracodawca może wezwać pracownicę do stawienia się na spotkanie w czasie urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Czy możliwe jest czasowe przesunięcie pracownika na inne stanowisko w drodze porozumienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Na jakich zasadach pracownica może wykorzystać urlop rodzicielski w częściach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne