Questions and answers

Z jaką datą podatnik powinien się zarejestrować i złożyć VAT-R?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy w momencie sprzedaży samochodów, spółka będzie zobowiązana naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką fakturę sprzedaży powinien wystawić podatnik, z jaką stawką VAT oraz jak wykazać sprzedaż w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć 50% VAT z faktury za wstępną opłatę leasingową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co oznacza stwierdzenie "na potrzeby VAT nie zalicza się", użyte w art. 86a ust. 2 ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo dokonać korekty kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy do sprzedaży opon firmie poddającej je procesowi bieżnikowania można zastosować procedurę VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy w podatku od nieruchomości mamy do czynienia z wyłączeniem z opodatkowania ze względów technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak podatnik powinien rozliczyć umowy najmu po rezygnacji ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy polski emeryt otrzymujący emeryturę gwarantowaną ze Szwecji powinien doliczyć ją do dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jak podatnik opodatkowany ryczałtem powinien wykazać refundację?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy planowane wykonanie sieci informatycznej w szkole będzie stanowiło wydatek inwestycyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2014 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Jak wyliczyć przychody i koszty w zeznaniu CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można ustalić odpłatność za pobyt w schronisku z zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy organ miał prawo odmówić przyznania świadczenia, jeśli świadczeniobiorca spełnia warunki do jego otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Kiedy następuje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku świadczenia usługi przewozu osób na rzecz szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak ustalić miejsce świadczenia kompleksowych usług organizacji konferencji dla celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zwrot kosztów używania pojazdu przez członka zarządu podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy naliczyć opłatę produktową, jeżeli produkty pakowane są w opakowania po surowcach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu świadczonej usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Od kiedy dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczas ewidencją?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób zaewidencjonować przekazanie bonów klientom?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może odmówić przyjęcia zgłoszenia wypadku w drodze do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy sklasyfikować wiatę i jaką stawką amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy metka z wagi zamieszczona na opakowaniu podlega opłacie produktowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jakich okolicznościach jest konieczne ograniczenie praw pacjenta psychicznie chorego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2014 r., Lenczowska - Soboń Katarzyna | Aktualne

Czy przekazują samochód na cele prywatne należy dokonać korekty kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można wystawiać fakturę za ochronę z wyprzedzeniem w 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Na jakim koncie zaksięgować wartość netto z faktur korygujących sprzedaż z lat poprzednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak zaksięgować przeniesienie własności gruntu na wydzieloną spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2014 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy podatnik posiadać badanie techniczne albo homologację, by odliczyć pełen VAT od nabywanego paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym momencie rozliczyć w kosztach podatkowych duplikat faktury, której oryginał nie dotarł do podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć otrzymaną fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Wjaki sposób prawidłowo sporządzić deklarację i odpowiednio rozliczyć podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne