Questions and answers

Czy można wystawić dokumenty DPO i DPR na firmę spoza Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakie dokumenty jest zobowiązany wystawiać recykler przedsiębiorcy, który dostarczył odpad w kodzie 19 10 01?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakie będą zasady odliczenia VAT od paliwa i części od samochodów Fiat DOBLO?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy po 1 kwietnia 2014 r. podatnik będzie mógł odliczać VAT w 100% od kosztów eksploatacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy honorarium artystów korzysta ze zwolnienia z VAT na mocy art. 43 ust. 33b u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy można wystawić zbiorczą fakturę korektę w przypadku podwyższenia ceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przepisy prawa pracy zabraniają zatrudniania członków rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy opłata anulacyjna podlega opodatkowaniu jako WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób sprzedawca może zwrócić nabywcy koszty przesłania wadliwego towaru do wymiany?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jak rozliczać ulgę prorodzinną jeśli związek małżeński zawarty został w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Na rzecz którego z zamawiających wspólnie prowadzących postępowanie, wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy brakującą kwotę VAT do pomniejszenia podatku naliczonego można doliczyć do VAT należnego w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaki kurs przeliczeniowy należy zastosować, ujmując fakturę w rejestrze zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Z jaką stawką VAT należy wystawić refakturę kosztów za studia podyplomowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie przepisy regulują używanie do zabezpieczania wykopów, szalunków drewnianych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy VAT od zakupu samochodu podlega w 100% odliczeniu, podobnie jak koszty eksploatacji dotyczące samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować ujawniony środek trwały, który uległ ulepszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy od poniesionych wydatków na praktyczną naukę zawodu podatnik może odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy podatnik będzie miał możliwość odliczania podatku VAT od paliwa i innych wydatków eksploatacyjnych w 100%?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób i w jakim okresie skorygować deklarację VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy świadczenie usług księgowych na rzecz rolników musi być dokumentowane fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie podatku dochodowego zwrot sprzedanego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaka stawkę VAT zastosować przy remoncie biura, które mieści się w domku jednorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dokonywanie przelewów z bieżącego konta jest niezgodnie z ustawą o ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy urlop wypoczynkowy, którego pracownica nie wykorzystała przed urlopem wychowawczym ulega przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak prawidłowo określić w umowie o pracę miejsce pracy kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Sobieska Maria | Aktualne

W jaki sposób polska spółka powinna zaliczać opłaty licencyjne w koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może uzupełnić etat nauczyciela godzinami zajęć o innym wymiarze pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Kobus Iwona | Aktualne

Czy firma dokonująca sprzedaży licencji on-line ma obowiązek wystawić z tego tytułu fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zwolnienie odbiorcy z opłaty za korzystanie z wody lub ścieków podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy sprzedając samochód podatnik powinien zastosować fakturę VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy od dnia 1 kwietnia 2014 r. samochód z kratką będzie podlegał jednorazowej amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie należy zaliczyć do kosztów podatkowych nieściągalną wierzytelność?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Pod jaką datą należy wprowadzić do ksiąg fakturę zaliczkową oraz fakturę zakupu towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Zarzycki Łukasz | Nieaktualne

Kiedy podatnik może dokonać jednorazowej amortyzacji otrzymanego prawa ochronnego na znak towarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w decyzji wz pod określenie "zabudowa usługowa" podciąga się również obiekty handlowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy istnieje obowiązek zatrudniania inspektora ds. obronności w podmiocie leczniczym (szpitalu)?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Kołakowska Karolina | Aktualne

Jakim ubezpieczeniom podlega przedsiębiorca będący jednocześnie wspólnikiem spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy fakt, iż grunt był uprzednio używany na podstawie umowy dzierżawy pozbawia podatnika prawa do zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne