Pytania i odpowiedzi

Czy musimy korygować VAT naliczony i należny od WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy koszty szkolenia dla pracowników są kosztem uzyskania przychodu w przypadku zwrotu kosztów szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2015 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy tak przeprowadzoną inwestycję należy podzielić na remont, adaptację i modernizację?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy usługi konsultacji medycznych mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy fundacja nieprowadząca działalności gospodarczej może wystawiać faktury za usługi szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktury zakupu towaru przeznaczonego na prezenty dla najlepszych klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy lombard musi być czynnym podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka kara grozi pracownikowi samorządowemu za przywłaszczenie powierzonej mu rzeczy ruchomej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy zespól muzyczny może skorzystać ze zwolnienia z VAT przy świadczeniu usługi koncertowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy po 1 stycznia 2011 r. sprzedawać sadzonki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy organ ochrony środowiska może zaskarżyć decyzję SKO o uchyleniu decyzji w sprawie przeglądu ekologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo mam określić moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zwrot wydatków poniesionych na zakup butów piłkarskich stanowi przychód zawodnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie są ewentualnie konsekwencje dla urzędu w sytuacji, gdy wbrew woli donoszącego jego dane zostały udostępnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób należy wprowadzić maszynę do środków trwałych spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy dofinansowanie z ZFŚS karty kinowej podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pojęcia regulaminu kontroli zarządczej oraz kontroli wewnętrznej w SP ZOZ-ach są traktowane jako synonim?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Machulak Grzegorz | Aktualne

Czy instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić tylko bezpośredni przełożony pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pozycję siedzącą można uznać za pozycję wymuszoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

W którym momencie następuje sprzedaż towarów, w jaki sposób należy wystawiać faktury sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak powinny być księgowane zwroty pieczywa i ciast z własnych sklepów oraz przeceny tychże produktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jaki kurs zastosować do przeliczenia faktury za udzielony rabat z tytułu zakupu towarów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać obciążenia wspólnot mieszkaniowych częścią kosztu zakupu kontenerów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy podatnik słusznie złożył deklarację VAT-9M i wpłacił należny podatek od transakcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od faktur, proporcjonalnie do powierzchni przeznaczonej na działalność)?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo odliczyć 100% VAT od rat za wynajem samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jakim okresie spółka może odliczyć VAT od dokonanego zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy projektant może uzyskać wypis z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości będącej przedmiotem projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy jest możliwość zaadaptowania pomieszczeń o wysokości 2,6 m na gabinety lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy budowa punktu zbiórki złomu na działce wymaga zgłoszenia, czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy podatnik korzystający z samochodu w Wielkiej Brytanii może koszty jego eksploatacji rozliczyć w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracownicy przebywającej w 2011 roku na urlopie macierzyńskim dyrektor powinien wypłacić zaległą trzynastkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy prawo do użytkowania oprogramowania jest wartością niematerialną i prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie są odpowiednie kwalifikacje zawodowe do sporządzania projektów zjazdów z dróg publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Smarż Joanna | Aktualne

Jaki tryb wykonania przeglądów instalacji oddymiania klatki schodowej obowiązuje w budynku wielorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy żona może podarować mężowi samochód wykupiony z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy nagroda roczna wchodzi do podstawy naliczenia wysokości nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kiedy wykazać wpływ prowizji z tytułu ubezpieczeń do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak na gruncie podatku dochodowego rozliczyć koszty wykonania przyłączy obsługujących budynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie pracownikowi, który przepracował jeden dzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy osobie przysługują świadczenia rodzinne, jeśli nie ma zasądzonych alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy otrzymane przez stronę wyrównanie świadczenia emerytalnego zmienia sytuację dochodową strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

W jakich przypadkach przysługuje pracownikowi odprawa rentowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne