Questions and answers

Co powinien uczynić zamawiający, jeśli z uzupełnionych przez wykonawcę dokumentów wynikają sprzeczne informacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Jak należy potraktować zakup od unijnego kontrahenta towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy wraz z korektą kosztów rachunkowych konieczne jest dokonanie korekty rozliczeń podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób opodatkować przychody sportowca odbywającego walki w bokserskie w różnych krajach na terenie europy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy możliwe jest dokonanie wstecznych odpisów amortyzacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy jest dopuszczalne dokonywanie zapisów technicznych na kontach 221 i 225 w celu zachowania czystości obrotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wiążą się z podwyższeniem i obniżeniem kapitału zakładowego spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakie księgowania należy wykonać, aby ująć w księgach przejęcie za długi zastawionych rzeczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Soprych Maciej | Aktualne

Kiedy należy wystawić fakturę za najem na rzecz firmy, która w trakcie miesiąca ogłosiła upadłość?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy transakcja sprzedaży przejętej nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jak będą wyglądały po 1 kwietnia 2014 r. zasady zwolnienia z VAT dla sprzedaży samochodów firmowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy spółka miała podstawy do wykazania w deklaracji podatku naliczonego z tytułu nabycia nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy prawidłowo został ustalony moment wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jakim okresie i w jakiej wysokości spółka polska powinna wykazać import usług licencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak ustalić stawkę za godzinę nadliczbową pracownika zatrudnionego na 7/8 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownik referatu podatkowego może udać się na kontrolę do podatnika w celu wymierzenia budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo wykazać uzyskany przez podatnika przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy należy potraktować całą czynność jako dostawa maszyny WNT wraz z montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać dochody z działalności gospodarczej uzyskane na terenie Litwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wino przeznaczone do degustacji podczas targów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy czerpanie korzyści z niewywiązania się z zobowiązania mogą rodzić skutki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć pod kątem VAT umowę z autorem książki o objęcie patronatu nad wydaniem jego twórczości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy podatnik powinien odliczyć VAT od faktury otrzymanej w marcu za usługi dotyczące lutego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w gimnazjum można utworzyć klasę przygotowującą uczniów do nauki w liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy Kierownikowi OPS należy się ryczałt samochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jaki sposób należy ewidencjować sprzedaż monet na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kto powinien rozstrzygnąć skargę dotyczącą zastrzeżeń do pracowników GOPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć zapłacony w USA podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przy zespole szkół może być prowadzona działalność polegająca na sprzedawaniu kanapek?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jak rozliczać w czasie koszt wynagrodzenia i składek ZUS w przypadku umów zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nabywanie opakowań w Chinach wiąże się z koniecznością spełnienia jakichś specyficznych wymagań?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy nazwa materiału do pakowania musi jasno określać, że jest to materiał z funkcją opakowaniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy pierwsze nawinięcia papieru na rolce do produkcji tektury falistej należy liczyć jako opakowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy po wykonaniu rozbudowy budynku gmina ustali podatki oddzielnie dla każdej części?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować działalność polegającą na produkcji drukarek 3D?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

W jakiej sytuacji dochodzi do wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy kierownik montażu okien musi posiadać uprawnienia budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2014 r., Smarż Joanna | Aktualne

Kto powinien uprzątnąć odpady w lesie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2014 r., Nieć Anna | Aktualne

Jakim wymaganiom powinien odpowiadać nadzór nad eksploatacją agregatu prądotwórczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2014 r., Majer Roman | Nieaktualne