Questions and answers

Czy jeżeli w nocie obciążeniowej mamy wpisany błędny nasz adres, to możemy do niej wystawić notę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy kelnerka może przygotowywać posiłki w hotelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Czy konieczna jest korekta VAT jak ująć ją w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy konwojenci uzbrojeni w broń palną powinni być objęci szkoleniem okresowym bhp nie rzadziej niż raz w roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy można w trybie zapytania o cenę przeprowadzić postępowanie na usługi hostingu serwerów i macierzy dyskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy można wystawić dwie faktury do jednego protokołu odbioru robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy należy korygować deklarację VAT w związku z dokonaniem zmian w samochodzie ciężarowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy opodatkować VAT polisę ubezpieczeniową prezesa zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy nota księgowa może być dokumentem stwierdzającym przeniesienie własności na inny podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy odprawa wypłacana pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy jest zwolniona ze składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy osobą kierującą pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy może być osoba niebędąca pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego od początku prowadzenia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca może udostępnić pracownikom instrukcję bhp sporządzoną po angielsku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy przedstawiciela handlowego należy uznać za pracownika zatrudnionego na stanowisku administracyjno-biurowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy stanowi przychód otrzymana pomoc de minimis na umorzenie odsetek od zobowiązania na rzecz gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy stowarzyszenie świadczy na rzecz swoich członków usługę i czy powinno zarejestrować się do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy wydatki na uczestnictwo pracowników w turnieju piłkarskim, poniesione z ZFŚS, stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione po zawarciu umowy spółki, a przed wpisaniem jej do KRS stanowią koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wystarczy, by uczeń odbywający praktyki zawodowe odbył jeden instruktaż stanowiskowy na początku roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy zaliczone do kosztów podatkowych niefakturowane usługi podlegają obowiązkowej korekcie z tytułu braku zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możliwe jest pełnienie dyżurów medycznych przez diagnostów laboratoryjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Do jakich kosztów należy zaksięgować koszty zwrotu i magazynowania towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Jaka kara grozi za brak odbioru pomiaru promieniowania dla aparatu RTG w gabinecie dentystycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jaki dokument należy przygotować żeby dokonać zmiany cen ewidencyjnych wyrobów gotowych i kto powinien go podpisać?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakie dokumenty uprawniają podatnika do rozliczenia VAT w deklaracji VAT-7 z tytułu zakupu towarów zakupionych poza Unią?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie zmiana umowy najmu samochodu osobowego polegająca na tym, że zmieni się strona umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy rozumieć pojęcie "szerokość zjazdu"?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jak należy ustalić właściwą stawkę VAT dla sprzedaży zabudowanej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jakim paragrafie nalęży ując przychody z tytułu opłat za odpady komunalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Grotkiewicz Magdalena | Aktualne

W którym miesiącu wykazać przychód i koszty z transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Z jakiego paragrafu należy wypłacić odprawę katechecie, któremu cofnięto misję do nauczania religii?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne

Co oznaczają ekspozycje kategorii A, B, C, D według klasyfikacji ekspertów WHO i HO?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy mało precyzyjny opis przedmiotu zamówienia w SIWZ może stanowić podstawę do unieważnienia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy można przechowywać rejestry i zapisy na kontach w formie elektronicznej w PDF czy musi być wydruk papierowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Kiedyk Małgorzata | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek rodzinny na dziecko, które prawnie powinno być u ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy można założyć siatki ochronne na wyloty przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy nauczyciel może po zajęciach w szkole wypuścić sześciolatka samego do domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy od wypłaconych pracownikowi świadczeń z tytułu umowy o zakazie konkurencji należy opłacić składki ZUS oraz podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy otrzymane od operatora obciążenie za wykonane doładowania należy księgować na "koszt własny usług"?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy podatnikowi przysługuje zwrot VAT w przyśpieszonym terminie 25 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy podatnik powinien rozpoznać WNT i nie powinien płacić VAT od zakupu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pożyczki udzielone przez bank podlegają opodatkowaniu PCC w wysokości 2%?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przemieszczenie materiałów na potrzeby wykonania kontraktu należy rozpoznać jako WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy spółka czeska powinna się zarejestrować w Polsce dla potrzeb podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy trzeba dokonać korekty deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne