Questions and answers

Czy w okresie istnienia spółki wodnej można potwierdzić swoje członkostwo w spółce bez wymaganych deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy wypłacone odszkodowanie stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak ująć w kosztach podatkowych urządzenie zamontowane w leasingowanym samochodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy wpis od odwołania na decyzję zamawiającego, należy uznać za uiszczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy w przypadku korekty rachunków z 2013 r. należy skorygować przychody spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak należy ująć fakt otrzymania pożyczki w PKPiR w indywidualnej działalności gospodarczej pożyczkobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy rozliczać zakup oraz sprzedaż wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy bezpłatny dowóz do pracy służy celom osobistym pracowników i należy wykazać od nich należny VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jaki kurs zastosować do przeliczenia na złote wartości usług importowych, gdy wpłaty dokonano przed terminem płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy nauczycielom wyjeżdżającym z uczniami za granicę organ prowadzący powinien przyznać delegację?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Z jakim dodatkiem należy pracownikowi wypłacić nadgodziny, jeżeli został wezwany do pracy w nocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi objętemu ochroną związkową można zaproponować ograniczenie wymiaru etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak długo zgodnie z przepisami urząd może przedłużać wydanie ostatecznej decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w przypadku braku odbioru budynku w ogóle można mówić o pierwszym zasiedleniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie warunki musi spełnić podmiot leczniczy starający się o zakontraktowanie świadczeń hospicjum domowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować VAT zakup prototypów od spółki ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podatnik musi zrobić badanie techniczne dla potrzeb VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy możliwa jest jednorazowa amortyzacja samochodu osobowego posiadającego homologację samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy odprawę pośmiertną zwolnioną z podatku dochodowego należy wykazać w zeznaniu rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dopuszczalne faktyczne skrócenie wymiaru czasu pracy, bez zmiany treści umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy kosztem uzyskania przychodu z tytułu najmu lokalu może być jego amortyzacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można wydłużyć okres wypowiedzenia dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy można przeprowadzić rozgraniczenie nieruchomości pomiędzy działkami stanowiącym ten sam przedmiot własności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy szklana zabudowa balkonu powoduje zwiększenie powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy podczas wykonywania uproszczonego planu urządzenia lasu konieczny jest udział geodety?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy dla autobusu należy robić dodatkowy przegląd techniczny i złożyć VAT-26?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy późniejsze wystawienie dowodu korygującego powoduje zmianę daty powstania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych wydatek potwierdzony duplikatem faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Co powinien uczynić zamawiający w sytuacji, gdy boczna część koperty z ofertą, którą przesłał wykonawca jest uszkodzona?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy wydatki związane z bezpłatnym udostępnieniem automatu do kawy klientom stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy skrócenie terminu realizacji umowy należy traktować jako zmianę istotną umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Z jaką datą należy wystawić fakturę dotyczącą okresu rozliczeniowego na przełomie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy koszty reklamy, oraz utrzymywania mieszkań czekających na nabywców są kosztami uzyskania przychodu spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Dla których samochodów podatnik powinien przeprowadzić ponownie dodatkowe badania techniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką zastosować stawkę VAT dla usługi wymiany reduktora w butli gazowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy podatnik musi umowę leasingu rejestrować w urzędzie skarbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jak opodatkować dochód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak zaksięgować przekazanie produktów na potrzeby reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy nieodpłatne świadczenie usług na rzecz stowarzyszenia stanowi dla niego przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik powinien złożyć PIT-39 za zmarłego małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy koszty nabycia sprzedanej nieruchomości mogą być podwyższane o wskaźnik inflacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaka powinna być maksymalna liczba dzieci w oddziale integracyjnym w niepublicznym przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Zielińska Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel może zrezygnować z przejścia na emeryturę kompensacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jaka jest procedura przekształcenia gruntu z R na Ls?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić wartość świadczenia w postaci noclegów przysługujących pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można wystawić fakturę dokumentującą odwrotne obciążenie dla szkoły, zakładu karnego albo parafii?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dzierżawa nieruchomości rolnej wraz z oborą i magazynem będzie opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo obciążyć klienta opłatą za zajęcie pasa drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinien postąpić ubezpieczony w przypadku braku możliwości udowodnienia okresów zatrudnienia określonymi dokumentami?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne