Questions and answers

Jak należy rozliczyć podatek dochodowy dla cudzoziemca delegowanego do pracy w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak naliczyć urlop przy co najmniej trzech zmianach wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak powinna wyglądać faktura wystawiona przez gminę na rzecz firmy skupującej złom?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak prawidłowo wprowadzić listę obecności w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak rozliczyć pracę w niedzielę kierowcy zatrudnionego w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć umorzenie składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić dochód z tytułu alimentów do zasiłku rodzinnego na okres 2020/2021?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak ustalić prawidłowo wynagrodzenie pracownika, który przepracował część miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak ustalić wynagrodzenie pracownika delegowanego do Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak wykazać zmianę przeznaczenia towaru na środki trwałe w pliku JPK_7?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kiedy dochodzi do powstania pracy nadliczbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy należy opodatkować gadżet reklamowy o wartości poniżej 100 zł przekazany w prezencie przez spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy wobec faktury za opłatę wstępną oraz faktury dotyczącej rozliczenia końcowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Od kiedy przysługuje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego i obywatel Ukrainy posiada zezwolenie na pobyt stały w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Pod jakim kodem należy zakwalifikować książki z przyklejonymi na tylnej okładce płytami CD?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

W jaki sposób gmina może kontrolować spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób gmina powinna udokumentować transakcję zaliczenia wadium na poczet zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jaki sposób na gruncie VAT rozliczyć zakup kalendarzy od kontrahenta z Czech jeśli nie naliczył on VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób należy wyliczyć dochód podatkowy spółki z o.o. oraz osoby wchodzącej do spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób spółka z o.o. powinna refakturować faktury vat za gaz?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W którym momencie wynagrodzenia pracowników, koszty podwykonawców są kosztami uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem moc przerobowa instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Co oznacza proporcjonalne obniżenie wymiaru urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy bank ma obowiązek wysyłania potwierdzeń sald do rolników indywidualnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy gmina może zawierać umowy dzierżawy nieruchomości, której jest tylko w 1/2 właścicielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy gminny komisarz spisowy może wchodzić w skład gminnego biura spisowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy informacja w systemie rejestracji czasu pracy: "Zwolnienie chorobowe" stanowi dane wrażliwe w rozumieniu RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy instalację należałoby kwalifikować jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy jest właściwym zaliczenie szalunków do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy kartę tytułową projektu budowlanego załącza się do projektu budowlanego zawierającego dwa elementy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy koszty eksploatacji ponoszone przez najemcę należy zakwalifikować do kosztów bezpośrednich czy pośrednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy kwoty netto można przyjąć jako kryterium dochodowe na potrzeby udzielania pomocy indywidualnej z ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy możliwe jest ponowne przeniesienie, na inwestorów, na których była wydana decyzja, a następnie przeniesiona na innego inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy można wydłużyć termin do załatwienia sprawy ze względu na przebywanie podopiecznego w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy należy podzielić wniosek i przekazać w części dotyczącej obszaru innego RZGW?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy należy wykreślić w BDO miejsce prowadzenia działalności, skoro siedziba jest taka sama?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy nauczyciel może przejść na świadczenie kompensacyjne, bezpośrednio po zakończeniu urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczyciel na świadczeniu kompensacyjnym ma prawo do skorzystania w ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy obywatelce Ukrainy nadal należy wypłacać świadczenie wychowawcze na podstawie specustawy COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy od zakupu świątecznego zestawu upominkowego dla członków stowarzyszenia można odliczyć VAT naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy organ może przenieść pozwolenie na budowę z dwóch inwestorów na jednego, który także był adresatem pierwotnej decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy organ może zwolnić z obowiązku ustanowienia kierownika budowy przy budowie linii telekomunikacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne