Questions and answers

Czy nauczycielowi można wypłacić nagrodę jubileuszową dzień wcześniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2013 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy odsetki od lokaty ze środków ZFŚS podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2013 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy podczas urlopu wychowawczego nauczycielka może podjąć zatrudnienie na cały etat u innego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy praca na platformie o wysokości 1,2 m wyposażonej w barierki ochronne o wysokości 110 cm jest pracą na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracownikom należy wystawić fakturę na kwotę ubezpieczenia z tytułu odsprzedaży usług ochrony ubezpieczeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy umowę o dzieło mogę zaksięgować w koszty usługi zamiast w wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2013 r., Kiedyk Małgorzata | Aktualne

Czy wniosek pracownika o ruchomy czas pracy jest dla pracodawcy wiążący?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w okresie wstrzymania postępowania można umorzyć postępowanie egzekucyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2013 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy w przypadku wzruszania można zrobić to w jednym wniosku, czy muszą być cztery niezależne wnioski do każdej decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Ile godzin powinien trwać instruktaż ogólny i stanowiskowy pracownika młodocianego na warsztatach szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2013 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Ile powinno być założonych książek obiektów dla zespołu garaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinien złożyć nauczyciel powołany na stanowisko wicedyrektora gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie są drogi sprostowania kontroli podatkowej po jej zakończeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie składniki powinien uwzględnić dyrektor szkoły do obliczenia nagrody jubileuszowej dla nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy zaksięgować transakcję przelewu wierzytelności z tytułu pożyczki i naliczonych odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2013 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo udzielić urlopu wypoczynkowego pracownicy pozostającej w równoległych stosunkach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak rozliczyć zakup drewna od kontrahenta spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak traktować dla celów CIT sytuację, gdy podatnik obciąża kontrahenta kosztami transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2013 r., Geliński Piotr | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej zwrot dotacji wraz odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak ustalić w umowie o pracę wymiar czasu pracy osoby zatrudnionej jedynie w niektóre dni tygodnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2013 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Kto ponosi odpowiedzialność za zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego ruchowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Prawo jazdy jakiej kategorii powinien posiadać operator koparko-ładowarki, aby móc poruszać się po drodze publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2013 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca może wprowadzić trzyzmianową organizację czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób ustalić przychód zobowiązujący do przejścia z PKPIR na pełną księgowość?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób zorganizować pomieszczenie jadalni do spożywania własnych posiłków?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury za wynajem mieszkania pracownikom w miejscu innym, niż siedziba firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy stawka VAT od wnoszonego aportu do spółki prawa handlowego uzależniona jest od przedmiotu aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki jest termin wypłaty nauczycielowi nagrody jubileuszowej, do której nabył prawo w dniu przypadającym w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy można przyznać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy składki ZUS wspólników spółki cywilnej można wykazywać w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wierzyciel może dochodzić zapłaty długu od rodziców lub rodzeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2013 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy wójt ma prawo żądać zaliczki na poczet przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2013 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować zakup orzechów od podróżnych z Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinna złożyć pracownica urodzona po 1948 r. ubiegająca się o emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2013 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Jakie obowiązki spoczywają na podmiocie prowadzącym nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jaki wymiar wynagrodzenia przysługuje nauczycielowi, któremu w zastępstwie przydzielono dodatkowe godziny innego przedmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2013 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak księgować utworzenie i funkcjonowanie rezerwy na fundusz rekultywacji składowiska odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2013 r., Żak Piotr | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku dochodowego rozliczyć transakcję barterową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2013 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jak należy ująć w księgach przedmiot umowy, polegający na wykonaniu malowideł w technice ChromaDepth 3D?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2013 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak powinien rozliczać się marynarz pracujący na statku pod banderą N.I.S.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo naliczyć składki ZUS od wynagrodzenia cudzoziemców?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć czas pracy nauczyciela, który sprawował opiekę nad uczniami na dyskotece szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2013 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Kiedy okresy pozostawania bez pracy są uważane za okresy składkowe, wpływające na prawo do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2013 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Komu przysługuje dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Kto może zastępować starszego inspektora BHP podczas jego nieobecności w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Od kiedy biegnie okres korekty podatku naliczonego i czy powstanie obowiązek korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jakiej formie powinny być składane katalogi oraz ulotki dotyczące oferowanych produktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2013 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

W jakiej procedurze powinno nastąpić powołanie biegłego, którego wynagrodzenie pokrywa wykonawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2013 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

W jakim terminie pracodawca powinien dokonać oceny ryzyka zawodowego zranienia ostrym narzędziem na stanowisku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jakim trybie i w oparciu o jakie przepisy można uchylić decyzję pozwolenia na budowę wydaną w 1989 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2013 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób można rozliczyć zapłacone składki ZUS w kosztach, jeśli podatnik nie prowadzi już działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Co stanie się z odliczonym podatkiem VAT od zakupu nieruchomości i inwestycjach na tej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest częściowe odliczenie podatku naliczonego VAT z faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2013 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy główny księgowy i zastępcy dyrektora mogą korzystać ze świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne