Questions and answers

Jak prawidłowo rozliczyć ryczałt za używanie pojazdów do celów służbowych niepełnoetatowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo wystawiać faktury i przeliczać je pod względem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT z tytułu dzierżawy samochodu od litewskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania faktury za energię elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

W jakim terminie pracodawca powinien wypłacić pracownikowi kwotę wyrównania zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Z jaką stawką podatnik powinnien refakturować koszty na kontrahenta z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy budynek nadający się do rozbiórki pozostaje przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można wydać decyzję o warunkach zabudowy dla 100 siedlisk?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2013 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy można zaksięgować jedną kwotą podsumowanie rejestru sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2013 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy podatnikowi przysługuje odliczenie VAT od inwestycji zrealizowanej na rzecz brata?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnik powinien wykazywać w deklaracji VAT kwotę jako import usług, czy WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy prowadząc spór z kontrahentem należy dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów z lat poprzednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy VAT od usługi gastronomicznej, który nie podlega odliczeniu stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wydatek, który nie może być zaliczony do kosztów podatkowych, należy uznać za wydatek "niestatutowy"?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy z nauczycielem, któremu zostaną przydzielone dodatkowe godziny należy zawrzeć porozumienie zmieniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2013 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak dokonać sprzedaży motocykla w okresie zawieszenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaki adres jest właściwy do doręczeń pism?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaki kurs zastosować do realizacji czeku wystawionego w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jak od dnia 1 stycznia 2014 r. będziemy rozliczać na gruncie VAT refaktury dotyczące usług telekomunikacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo naliczyć środki z ZFŚS w przypadku likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić długość okresu zasiłkowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak udokumentować usługę wykonaną jako rekompensata za zniszczenia w trakcie realizacji umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej listę zasiłku chorobowego wypłacanego przez zakład?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2013 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Kiedy i w jaki sposób dyrektor szkoły stwierdza wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Na czym polega działalność dealera i brokera odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2013 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Z jaką stawką wystawiać faktury za świadczenie usług konserwacyjnych w Polsce na rzecz spółki z Danii?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2013 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy kwoty dopłat do wypoczynku dzieci zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury naprawę uszkodzonej bramy u kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy nauczyciel, który został ponownie zatrudniony u tego samego pracodawcy powinien zwrócić otrzymaną odprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy naukę religii danego wyznania można organizować w pozaszkolnym punkcie katechetycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2013 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy oprawa obrazów może być opodatkowana ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy szkoła publiczna, do której uczęszcza głuchoniemy uczeń ma obowiązek korzystać z usług tłumacza migowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2013 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wydatki poniesione na rzecz wolontariuszy i więźniów stanowić będą koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy w związku z zawarciem umowy najmu opodatkowanego ryczałtem konieczne jest zlożenie NIP-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak długo ważne jest szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2013 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jakich pieczęci szkolnych powinny używać poszczególne typy szkół wchodzących w skład zespołu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2013 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Jakie są skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania działki na rzecz gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki system czasu pracy najlepiej zastosować w przypadku prowadzenia sklepu czynnego 24 godziny na dobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak określić w informacji do umowy o pracę normę czasu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2013 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jak przypisać przychody i koszty w przypadku przekształcenia SPZOZ w spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rencista powinien wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od rachunku wystawionego dla uczelni w Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć transakcję zakupu, a następnie sprzedaży używanego samochodu na terenie Niemiec, na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć usługę wykonaną w zamian za nieodpłatne przejęcie pozyskanego materiału?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne