Questions and answers

Czy użytkownicy wieczyści są stronami postępowania administracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy VAT naliczony w wystawionej fakturze od zakupu paliwa w Polsce można odliczyć, jak w przypadku zakupu w kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wniesienie przedsiębiorstwa (jednoosobowej działalności gospodarczej) jako aportu jest opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy w sytuacji zakupu sprzętu komputerowego oraz zakupu oprogramowania do tego konkretnego sprzętu mamy do czynienia z jednym zamówieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy wyburzenie budynku wiąże się z obowiązkiem korekty VAT odliczonego przy jego nabyciu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy wydatek na badanie okresowe oraz okresowe szkolenie dla kierowców właściciela firmy stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wydatki związane ze studiami pracownika stanowią koszt pracodawcy, jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów ubezpieczenia przez inwestora podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż miodu naturalnego w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na podatniku w zakresie VAT w przypadku likwidacji jednoosobowej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie są obowiązki prowadzącego nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jakie stawki zastosować do refakturowanych na klienta usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć fakturę za przejazdy autostradą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy udokumentować transakcję dostawy towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy wycenić leasing w związku z aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługę dzierżawy majątku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup samochodu dokonany na Litwie w celu dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować w koszty fakturę za abonament VGK Gold na okres 1 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć wysokość odprawy dla zwalnianego nauczyciela z powodu braku godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinnien zaksięgować otrzymaną fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć limit 15.000 euro do transakcji gotówkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Co należy rozumieć przez "remont powypadkowy" o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.f.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dopuszczalne jest wprowadzenie ruchomego czasu pracy na wniosek pracownika tylko w jednym dniu tygodnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy dyrektor może polecić wykonywanie funkcji kierownika pracownikowi posiadającemu odpowiednie kwalifikacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2013 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy hipoteka z pierwszego miejsca wygasa po spłacie długu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2013 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy istnieje możliwość zlokalizowania studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2013 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy można nie odliczać i jednocześnie nie naliczać podatku należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można wydać pozwolenie na rozbudowę istniejącego budynku letniskowego zlokalizowanego na terenie lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2013 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy mpzp uchwalony 24 lutego 1989 r., a następnie zmieniony 28 grudnia 1999 r., obecnie obowiązuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2013 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy nagrodę jubileuszową można wypłacić nauczycielowi jako świadczenie jednorazowe w ostatnim dniu miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2013 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy pracownik, który otrzymał wynagrodzenie od komornika, może w zeznaniu rocznym uwzględnić składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji odnoszą się do pracowników organów skarbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy szkoła macierzysta powinna przekazać teczki akt osobowych pracowników obsługi nowemu pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2013 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy w umowie o pracę można zamieścić zapis, że pracownik zatrudniany jest w ramach konkretnego projektu unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy zakup kamery termowizyjnej będzie stanowił koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zarządzający PSZOK może odmówić nieodpłatnego przyjęcia odpadu problemowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Ile będzie wynosić stawka należnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela realizującego podwyższone pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jaka stawka amortyzacji znajdzie zastosowanie do urządzenia, które precyzyjnie odkrawa i dociska materiał?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do ocieplenia budynku i prac elewacyjnych w budynku, w którym mieści się piekarnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe w CIT wywołuje umorzenie udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje wynajęcie mieszkania dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak mamy zinwentaryzować narzędzia, które są w chwili inwentaryzacji za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2013 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak podatkowo potraktować wypłacaną przez Zrzeszenie Producentów Rolnych rekompensatę na rzecz rolnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć dywidendę na rzecz podmiotu z Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2013 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może zatrudnić zwolnionego pracownika na podobne stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2013 r., Culepa Michał | Aktualne

Która gmina jest właściwa do udzielenia świadczeń z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2013 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Na jaki fundusz w spółce komandytowo-akcyjnej będzie księgowany wkład wniesiony przez komplementariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2013 r., Gos Waldemar | Aktualne

Od jakiej kwoty podatnik powinien amortyzować samochód, co do którego zniesiono współwłasność?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy koszty badań lekarskich do książeczki sanitarnej pracownika stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy można odwołać się od postanowienia o odmowie wyłączenia inspektora kontroli skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nauczyciel, który nie wyraził chęci przejścia na emeryturę w maju może na nią przejść we wrześniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2013 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy pracodawca może zwrócić pracownikowi koszty biletów komunikacji miejscowej poniesione w czasie podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne