Questions and answers

W którym momencie stanie się kosztem podatkowym premia od obligacji skarbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dochodzi do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy firma, która tylko transportuje odpady, powinna prowadzić ewidencję kart przekazania tych odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy gmina może wystąpić z wnioskiem o wstrzymanie naliczania odsetek do czasu ponownego rozpatrzenia sprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy koszty egzaminu związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracownika powinien pokryć pracodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy koszty finansowania wypłaty z kapitału zapasowego mogą być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów kwoty czynszu za najem mieszkania w Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy obowiązkowa korekta kosztów dotyczy również opłat do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy odpłatność za realizację praktyk zawodowych podlega opodatkowaniu VAT

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik może wystawiać faktury przedpłaty i wykazywać je w deklaracjach VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy podatnik może zastosować do świadczonych usług stawkę 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wartość szkolenia stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w przypadku wycofania składnika majątku ze spółki cywilnej powstanie przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy w samorządowej jednostce budżetowej w celu dokonania likwidacji sprzętu kompterowego wymagana jest ekspertyza?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy w świetle treści art. 55 ustawy prawo bankowe bank może zwrócić koszt budowy nagrobka po 3 latach od pochówku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy wyjazdy pracowników budowlanych poza siedzibę firmy należy potraktować jako podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zajęcie można potraktować jak zbyt uciążliwy środek egzekucyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Król Arkadiusz | Nieaktualne

Czy zapis o dwóch miejscach wykonywania pracy w umowie o pracę jest prawidłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Do jakiego okresu spółka musi wystawić faktury korekty do faktur wystawionych przed 1 czerwca 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Gdzie podlega opodatkowaniu VAT usługa pośrednictwa turystycznego i jak należy ją udokumentować?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do usługi w zakresie ochrony zdrowia i do transportu sanitarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jakie obowiązki spoczywają na byłym właścicielu studni wody podziemnej, który sprzedał teren wraz ze studniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jakie okoliczności uzasadniają zmianę decyzji o skierowaniu do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jakie pomiary powinny być wykonane na terenie hotelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jaki kurs euro zastosować do przeliczenia zwracanych towarów i tych kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż ulepszonej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak naliczać odsetki miesięczne od rat spłacanych do 25-tego każdego miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć ryczałt za używanie pojazdów do celów służbowych niepełnoetatowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo wystawiać faktury i przeliczać je pod względem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT z tytułu dzierżawy samochodu od litewskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania faktury za energię elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

W jakim terminie pracodawca powinien wypłacić pracownikowi kwotę wyrównania zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Z jaką stawką podatnik powinnien refakturować koszty na kontrahenta z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy budynek nadający się do rozbiórki pozostaje przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można wydać decyzję o warunkach zabudowy dla 100 siedlisk?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2013 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy można zaksięgować jedną kwotą podsumowanie rejestru sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2013 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy podatnikowi przysługuje odliczenie VAT od inwestycji zrealizowanej na rzecz brata?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy podatnik powinien wykazywać w deklaracji VAT kwotę jako import usług, czy WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy prowadząc spór z kontrahentem należy dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów z lat poprzednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy VAT od usługi gastronomicznej, który nie podlega odliczeniu stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wydatek, który nie może być zaliczony do kosztów podatkowych, należy uznać za wydatek "niestatutowy"?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne