Questions and answers

Czy unieważnienie postępowania wiąże się z koniecznością opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy w składzie rodziny zastępczej należy uwzględnić dzieci, nad którymi sprawowana jest opieka zastępcza?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy wspólnik spółki cywilnej może wynająć swój prywatny lokal spółce i najem ten opodatkował ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wynajem pokoi gościnnych podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować najem toalety przenośnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę powinien zastosować podatnik do świadczonych usług obsługi i konserwacji samolotów pasażerskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie konsekwencje będzie miało dla podatnika VAT przyjęcie oświadczenia kompensacyjnego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie odsetki należy naliczać od zaległości za zajęcie pasa drogwego w jednostce samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Grotkiewicz Magdalena | Nieaktualne

Jakie skutki dla spółki powstaną w związku z organizacją zbiórki pieniędzy na rzecz rodziny zmarłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jakie skutki powstaną w związku z obniżką czynszu najmu ze względu na poniesione koszty adaptacji pomieszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT opodatkować przeniesienie praw do portalu internetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak obciążyć niemieckiego kontrahenta kosztem zakupu części zużytych do naprawy jego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak pracodawca powinien prawidłowo określić początek i koniec podróży służbowej pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczać przychody w przypadku usług serwisowania rozliczanych w okresach rozliczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć dochód z najmu wspólnego lokalu, gdzie jeden z małżonków płaci VAT, a drugi nie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT bezpłatne oddanie podwykonawcom urządzeń do używania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż reprodukcji obrazu wraz z licencją?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć naprawę samochodu jeśli to serwis rozlicza się bezpośrednio z ubezpieczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć usługę koparko-ładowarką wykonaną na terytorium kraju dla kontrahenta będącego firmą hiszpańską?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy fakturę za usługi hotelowe ująć w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy jest możliwe potrącenie wierzytelności na zasadzie kompensaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy należy wykazać w deklaracji VAT zwrot zaliczki z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy pracodawca jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez pracownika kosztów na zakup nowych okularów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kiedy pracodawca może zaliczyć do kosztów podatkowych ekwiwalent z tytułu nabycia obuwia roboczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi powyżej 50 roku życia przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kto jest płatnikiem podatku dochodowego od wypłacanego wynagrodzenia z tytułu prowizji za budowanie struktury w ramach MLM?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej odległości od drogi stanowiącej służebność można lokalizować budynek mieszkalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

W jakim państwie pracodawca powinien opłacać składki za delegowanych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakim przypadku należy zapewnić operatorowi obszaru produkcji uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Majer Roman | Aktualne

W jakim terminie osoba opłacająca składki wyłącznie za siebie powinna przekazywać dokumenty rozliczeniowe do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W którym momencie włączyć do ewidencji środków trwałych grunt zakupiony w celu wybudowania na nim budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy będąc na ryczałcie można odliczać składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy diety z tytułu podróży służbowej pracodawca może wpłacać na konto pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy garaż blaszany o wartości poniżej 3500 zł, może zostać ujęty w kosztach w momencie uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy kupując telefon komórkowy na raty należy przestrzegać przepisów o obowiązkowej korekcie kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy mamy prawo odliczenia VAT z faktur dokumentujących obciążenie nas kosztami ubytków w transporcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można dokonać jednorazowej amortyzacji zbiornika na nieczystość płynne, który będzie umieszczony pod placem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy nieodpłatne otrzymanie prawa własności podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy oświetlenie drogi jest urządzeniem infrastruktury technicznej związanym z zarządzaniem drogami lub potrzebami ruchu drogowego ?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury za braki w dostarczonym towarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Ciepłucha Artur | Nieaktualne

Czy podatnik może w całości odliczyć VAT z faktur za myjnię i naprawę samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Postrzech Łukasz | Aktualne

Czy podlegają opodatkowaniu u źródła usługi zarządzania i doradcze nabyte od powiązanego podmiotu z Danii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy składki na ubezpieczenie społeczne powinny być obniżone do wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy stratę finansową można zaliczyć w koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy świadczenia wypłacane z ZFŚS praconikom zatrudnionym na umowę o pracę oraz na umowę zlecenie podlegają zajęciom komorniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy UKS powinien przesłuchać wspólników spółki z o.o. w charakterze stron postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy uzyskany bonus od zakupów stanowi zmniejszenie kosztów czy przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Prokop Marcin | Nieaktualne

Czy wniesienie wierzytelności do spółki spowoduje powstanie przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w obecnym stanie prawnym można ukarać osoby, które podrzucają odpady na inne nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Gdzie obywatel Ukrainy przebywający w Polsce powinien opodatkować swoje dochody?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak biuro maklerskie powinno rozliczać przychody swoich klientów, którymi są wspólnicy spółek osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe wywoła wniesienia wkładów do spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie przepisy regulują zasady przechowywania benzyny na terenie zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2013 r., Majer Roman | Aktualne