Questions and answers

Czy złożenie oferty, w której cena ma wartość ujemną jest zgodne z p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa wydatków na fundusz remontowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu sprzedaż nieruchomości osobie fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy nabycie akcji przez pracowników generuje przychód podatkowy w momencie nabycia czy w momencie ich sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownicy zatrudnieni na stanowisku sprzedawcy w dziale oświetlenia powinni posiadać uprawnienia SEP?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Który moment jest traktowany jako rozpoczęcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy szkolenie młodocianego jest wliczane do jego czasu pracy i podlega wynagrodzeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności może pracować, jako opiekunka środowiskowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy za podróż służbową poza granice Polski należą się kierowcy diety jak za podróż krajową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki konsekwencje podatkowe wywoła darowizna przedsiębiorstwa na rzecz córki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy podatnik sprzedający samochody używane z Anglii powinien posiadać kasę rejestrującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik mógłby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy przy zakupie przyczepy lekkiej bar-sklep mam prawo do odliczenia w całości VAT naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy pracodawca musi zawiadomić pracownika o urlopie uzupełniającym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Sobieska Maria | Aktualne

W jaki sposób należy rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który trzeciego dnia nie stawił się do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy do wynagrodzenia za spotkanie autorskie z autorem książek można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy przy prowadzeniu księgowości przez biuro rachunkowe fakturę można wystawiać raz w roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa kosztów wymiany stolarki okiennej w remizo-świetlicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Kurs z jakiego dnia zastosować do przeliczenia kwoty faktury dla celów podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jakie wymagania muszą być spełnione przy magazynowaniu odpadów wydobywczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy dla trójki uczniów w różnym wieku dyrektor szkoły może zorganizować naukę etyki w grupie międzyszkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy można odliczać VAT od budowy mieszkań na sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować udzielenie przedłużonej gwarancji na swoje wyroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy koszty doradztwa prawnego zwiększają wartość początkową inwestycji, której dotyczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy można dokumentować nabycia złomu od ludności na podstawie dziennych lub miesięcznych podsumowań obrotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy kurator sądowy ma prawo do dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Podciechowska Anna | Aktualne

Czy wspólnicy spółki komandytowej są zobowiązani do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy co miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT w związku z leasingiem samochodu osobowego z przeznaczeniem na wynajem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek od umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Z jakim kodem należy zgłosić do ZUS pracownicę w ciąży korzystającą ze zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Jak obliczyć urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownikowi należy oddać czas wolny za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy odszkodowanie wypłacone rolnikowi na podstawie ustawy o ochronie przyrody podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik może odliczać VAT w pełnej wysokości w związku z wynajmem samochodu z homologacją ciężarową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy zawał serca, w następstwie którego pracownik zmarł należy uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy podatnik postępuje prawidłowo, przekazując część budynku na działalność oraz wynajem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy po ponownym uzyskaniu statusu małego podatnika można zastosować jednorazowy odpis amortyzacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy obowiązkowej korekcie kosztów podlegają tylko kwoty wynikające z faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy pracownik, po otrzymaniu decyzji o przyznaniu emerytury, może nadal pracować?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy podatnik ma prawo z raty leasingowej na samochód odliczyć 60% wartości podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedając nieruchomość w całości spółka może zastosować stawkę zwolnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna mieć osoba zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy powinno się udzielić odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną, dotyczące danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo odliczenia 100% VAT od zakupu paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Po jakim kursie powinna przeliczyć do rejestru fakturę za konsultacje IT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy należy rozwiązać umowę na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy członek rodziny może dobrowolnie płacić większą kwotę za pobyt rodzica w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy w przypadku zapłaty rocznej opłaty za certyfikat na rzecz spółki z USA dochodzi do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne