Questions and answers

Czy pracownikowi obsługi za pracę w niedziele i święta oprócz wynagrodzenia należy dodatkowo udzielić dni wolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy SP ZOZ po otrzymaniu dotacji na zakup sprzętu stomatologicznego może świadczyć na nim usługi komercyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy w przypadku wznowienia działalności należy ponownie wybrać ryczałt jako formę opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zakup wody dla kierowców stanowi koszt pracodawcy i przychód pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy z uwagi na fakt, że małoletnia nie ma środków do zapłaty podatku urząd może ją zwolnić z tego obowiązku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić aby na gruncie podatku dochodowego uznać leasing za leasing operacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak na gruncie podatku od nieruchomości opodatkować rampę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy rozliczać przychód z nieodpłatnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć bonus przyznany przez kontrahenta ze Słowacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć przychody i koszty związane ze sprzedażą udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak rozliczyć wypłatę środków z ZFŚS po stronie pracodawcy oraz pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak ując w ewidencji księgowej nałożonej w formie postępowania kary porządkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Jak ująć w klasyfikacji budżeotwej opłatę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak ująć w klasyfikacji budżetowej dopłatę do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak ustalić moment uzyskania przychodu przy kasowej metodzie rozliczania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak zaksięgować wystawiane na zakład górniczy faktury z tytułu zwrotu kosztów dotyczących budowy środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Kiedy odliczyć VAT z faktury za abonament na monitoring informacji za pół roku z góry?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Kiedy powstaje prawo do odliczenia podatku naliczonego z zagubionej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim paragrafie należy ująć fakturę za budowę budek dla ptaków?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

W jaki sposób nauczyciel, z którym dyrektor szkoły rozwiązuje stosunek pracy powinien rozliczyć się z powierzonego sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić dochód do opodatkowania z tytułu nabycia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób zmniejszyć wymiar etatu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Łokaj Maciej | Aktualne

W którym kraju opodatkować dochód obywatela Rosji zatrudnionego na terenie swojego kraju przez polską firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy brak podpisu wykonawcy na formularzu ofertowym stanowi podstawę do odrzucenia oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy częściowe umorzenie kredytu energetycznego stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dyrektor szkoły powinien udostępnić związkom zawodowym teczki akt osobowych pracowników szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy jeśli samochód był na środkach trwałych poniżej roku należy skorygować koszty o odpisy amortyzacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy Klientka uznana za osobę samotnie wychowującą nabędzie prawo do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy mąż matki uczennicy niebędący jej ojcem może podpisywać zgody na udział uczennicy w wycieczkach szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy nabyte podczas podróży służbowej usługi stanowią import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie dwóch odrębnych umów można przydzielić godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy oprócz ceny nabycia zapłaconej deweloperowi wartość początkową środka trwałego zwiększają koszty aktu notarialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy powiatowe centrum pomocy może skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy spółka komunalna ze 100% udziałem gminy musi dokonać przebudowy drogi gminnej w oparciu o przepisy p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy sprzedaż bojlera należy opodatkować stawką 23% czy z odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości po zlikwidowanej działalności jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż towarów po dniu 1 października 2013 r. podlega opodatkowaniu stawką 23%, czy na zasadzie odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy szpital ma obowiązek opracowania procedur związanych z prowadzoną działalnością leczniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy urlop wychowawczy, z którego nauczyciel korzysta od 1 stycznia powinien trwać do końca roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy w związku z błędnie odliczonym VAT należy dokonać korekty wartości początkowej środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zastępcę kierownika podmiotu leczniczego można zatrudnić na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy zakwalifikować wydatek na naradę dyrektorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jaka powinna być na fakturze data dokonania dostawy, jeśli faktura dotyczy dostaw z kliku dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaka stawka VAT jest właściwa przy dostawie receptur i technologii?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką odzież ochronną należy stosować na oddziale zakaźnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaką stawkę podatku od nieruchomości zastosować do garażu usytuowanego poza budynkiem mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaki dokument wskazuje o ustanowieniu obszaru górniczego dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Król Lidia | Nieaktualne

Jakiego rodzaju kwalifikacje musi posiadać pracownik, który ładuje butle przenośne z dwutlenkiem węgla o pojemności powyżej 350 cm3?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe wywoła odpłatne udostępnienie samochód służbowych członkom zarządu spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie przepisy określają minimalne wymiary kabiny dźwigu osobowego przystosowanego do przewozu chorych na noszach?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jakie warunki w szpitalu powinny spełniać ściany oddzielające gabinet RTG od pomieszczeń rejestracji lub punktu poboru?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jaki wymiar subwencji oświatowej przysługuje gminie na uczniów szkoły muzycznej I stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy opodatkować nabytą w Niemczech usługę doradztwa podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo oszacować wartość zamówienia na tonery do drukarek?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Jak przyjąć na stan wcześniej nieujety w środkach trwałych majątek?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak skutecznie odwołać się od decyzji urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla wynajmu lokali użytkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy dla odpadów o kodach 17 09 04 oraz 17 06 05* należy wykonywać testy zgodności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy kopia filmu promującego miasto winna być ujęta w wartościach niemateiralnych i prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne