Questions and answers

Czy można zastosować 8% stawkę VAT do projekty architektonicznego stworzonego we współautorstwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można zawrzeć umowę zlecenia na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy odsetki za opóźnienia w płatnościach należy traktować jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy pomimo upływu kilku miesięcy od dnia nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, nagrodę tę należy wypłacić?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy pracownik może żądać wypłacenia premii kwartalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy sprzedaż zwolniona z opodatkowania VAT nie podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy usługa szkoleniowa powinna być zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w przypadku likwidacji spółki cywilnej można ująć w rachunku podatkowym koszty poniesione przed jej likwidacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w trakcie szkolenia okresowego można przeprowadzić szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy w zaistniałej sytuacji karta przekazania odpadów jest wystawiona prawidłowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy w związku z ogłoszeniem upadłości należy wykazać w deklaracji ZUS DRA sumę składek naliczonych ale nie wypłaconych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy zezwolenie na transport odpadów powinno być wydane na spółkę cywilną czy na jej wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy zwiększenie kapitału rezerwowego jest zwolnione z PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką literaturą poprzeć się w obliczeniach emisji styrenu z procesu laminowania elementów karoserii pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Gall Marek | Aktualne

Jakie są zasady darowizny majątku dla Ochotniczej Straży Pożarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jakie zmiany w zakresie stosowania procedury marży będą obowiązywać w przypadku dostawy towarów używanych od 1 stycznia 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak należy postępować z odpadami po autoklawowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak należy rozumieć zapis w art. 45 ust. 2 ustawy o odpadach o „nieodpłatnym przyjmowaniu odpadów”?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Nieć Anna | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać korekt w przypadku ugody sądowej uznającej umowę zlecenia za umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak prawidłowo obciążyć kontrahentów za wody opadowe i roztopowe, jeśli stron nie łączy umowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT dotację do szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługę kurierską dostarczenia dokumentów z zagranicznego oddziału spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak wygląda opodatkowanie crowdfundingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak zaksięgować środki pochodzące z korekty VAT sporządzonej na podstawie art. 91 ust. 2 i 3 ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Na podstawie jakiej umowy powinien być zatrudniony pracownik apteki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jakim zakresie podatnik może dokonać korekty zeznania po zakończeniu postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób wprowadzić do księgi handlowej tuczniki przyjęte z gospodarstwa do działalności w celu dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć odprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR zaksiegować palety zwrotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy belowanie wytworzonych przez firmę opakowań z papieru i tektury wymaga uzyskania pozwolenia na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Czy dla dwurodzinnego domu w zabudowie bliźniaczej trzeba prowadzić książkę obiektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy dochód z handlu oprogramowaniem jest dochodem z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy momentem rozpoczęcia inwestycji jest uzyskanie pozwolenia na budowę, czy też wykonanie pierwszych robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można zakupić z ZFŚS sprzęt turystyczny do wspólnego użytku przez załogę zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy na terenie całej hali produkcyjnej musi być wprowadzony obowiązek stosowania okularów ochronnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Czy na terenie szkoły możliwe jest prowadzenie sprzedaży żywności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy po 1 stycznia 2014 r. możliwy jest bezterminowy odbiór opakowań po środkach niebezpiecznych zakupionych w 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo wystawił fakturę w związku ze sprzedażą makulatury?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy pracodawca może zarządzić w obwieszczeniu dzień wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy przedmiotem umowy zlecenia może być wysyłanie ofert handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy rolnik może odliczyć VAT od zakupionych gumiaków (kaloszy)?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy staw zalicza się do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w przypadku przyjęcia omyłkowej stawki amortyzacji można dokonać jej zmiany?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zakup nagród można sfinansować z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy z faktury zakupu samochodu, użytkowanego wcześniej na podstawie umowy najmu, można odliczyć 60% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na usługi kosmetyczne świadczone w gabinecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży drzwi wraz z usługą montażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne